Zakladatel společenství Buddhismus Diamantové cesty Ole Nydahl oslavil 80. narozeniny

20. březen 2021

Osmdesáté narozeniny v pátek 19. března oslavil dánský láma Ole Nydahl, který na celém světě založil přes šest set center buddhismu Diamantové cesty. Jeho čas je vyplněn cestováním a výukou tisíců studentů. Právě Oleho a jeho manželku Hanu pověřil šestnáctý Karmapa, aby šířili tibetský buddhismus na Západě.

Novomanželé Ole a Hannah Nydahlovi se v roce 1968 vydali do Himaláje na svatební cestu. A jak říká docent Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty v Praze, do této destinace je vedly dva důvody.

„Dříve než se Dán Ole Nydahl stal zakladatelem jednoho z nejúspěšnějších buddhistických společenství na Západě, tak patřil k hippies, patřil ke kontrakultuře 60. let 20. století. Podle jeho vlastního životopisu jednou z jeho motivací k cestě do Himaláje bylo získat omamné látky a pašovat je pak zpátky do Dánska. Ovšem jinou motivací také bylo něco zjistit o Tibetu a tibetském buddhismu. Ve svém životopise říká, že měli se svou čerstvou manželkou Hanou v batohu knihu o józe a tajemstvích Tibetu. Takže to se nijak nevylučuje, že byli zároveň příslušníci kontrakultury a zároveň duchovními hledači.“

Svatební cesta nakonec změnila jejich životy.

Lama Ole Nydahl s manželkou Hannah

„V Tibetu se údajně setkali s celou řadou znamení, která je stále více a více přibližovala k tibetskému buddhismu. Nejmarkantnější asi byla ta znamení, že poznali, jaké byly jejich minulé životy. A nakonec jejich cesta vedla až k setkání se 16. karmapou, tedy s hlavním představitelem školy kagjü tibetského buddhismu. A 16. karmapa se o ně staral, dal jim určitou podporu, oni konvertovali k buddhismu před 16. karmapou, takzvaně přijali útočiště, vyznali: ‚Utíkám se k Buddhovi, utíkám se k darmě a utíkám se k sanze‘, stali se buddhisty a pokračovali ve studiu buddhismu právě v té škole kagjü. Jedním z jejich učitelů se stal Kalu rinpočhe, zajímavá a poměrně známá postava této školy kagjü. A po dvou letech je 16. Karmapa pověřil, aby založili první centrum na Západě. To centrum mělo vzniknout v Kodani, kde působením Oleho Nydahla a jeho manželky Hany vzniklo v roce 1973.“

Buddhismus školy Kagjü v  podání Oleho Nydahla a jeho manželky se hned od počátku poměrně úspěšně šířil.

Nové pražské Centrum buddhismu Diamantové cesty

„Takové příznačné je, že dříve než mohl založit to centrum v Kodani, tak úplně spontánně vzniklo centrum ve Štýrském Hradci jenom na základě jeho přednášky. Takže už z toho je vidět, že k tomu zakládání center nebylo potřeba velké námahy, že lidé přicházeli a byli osloveni tím poselstvím školy kagjü v  podání Oleho Nydahla a že ta centra vznikala rychle a spontánně. Buddhismus Diamantové cesty, jak se to společenství začalo nazývat, se začal šířit právě hlavně v Dánsku a v Německu, to jsou takové dvě vlajkové lodi. Ale dnes těch zemí, ve kterých je alespoň jedno centrum buddhismu Diamantové cesty, je mnoho desítek, snad až 70. Zajímavé je, že třetí takovou vlajkovou lodí se stala v 90. letech Česká republika, Česko je velmi úspěšná z hlediska buddhismu Diamantové cesty, jeho jednotlivá centra, zdá se, ve většině případů poměrně prosperují. A tak jako jinde na světě je vidět, že toto společenství má dost značný růstový potenciál, je tvořeno především mladšími ročníky – třicátníky, čtyřicátníky obvykle v dobrém společenském postavení.“

Na jednom z videí na českém webu buddhismu Diamantové cesty lama Ole Nydahl říká:

„Pokud myslíme na sebe, máme problémy, ale pokud myslíme na ostatní, máme zajímavé úkoly. Chtěl bych říci, že to je zkušenost, kterou bychom měli vyhledávat. Když se dostaneme mimo svou krabičku nadějí a obav, zítra a včera, očekávání a ulpívání. Když vykročíme za tato omezení a skutečně se snažíme být ve velkém stylu užiteční celému světu a všem, to je úžasné. Je to skutečné vysvobození, je to velmi, velmi příjemná věc a velmi smysluplná.“

Buddhistů Diamantové cesty je u nás patnáct set až dva tisíce, což v českých náboženských poměrech není úplně málo.

Další informace doc. Zdeňka Vojtíška o Ole Nydahlovi najdete na webu Dingir.cz.

Spustit audio