Červená středa v Česku popáté připomněla pronásledované pro víru

2. prosinec 2022

23. prosince jsme si připomínali Červenou středu, která je věnována pronásledovaným pro víru. Tato mezinárodní iniciativa začala ve Velké Británii v roce 2016 a v Česku se letos konala popáté. Vedle červeného nasvícení budov, které představuje barvu krve, se v tento den v Praze uskutečnila mezinárodní konference, společná křesťansko-židovská modlitba či koncert.

Smyslem Červené středy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. A bohužel jich není málo, jak říká bývalý europoslanec Pavel Svoboda z Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku.

„Ta čísla se různí podle toho, která neziskovka a jakou metodikou sbírá data, ale ve všech případech jsou ta čísla alarmující. Mluví se o tom, že pronásledovaných osob pro víru je okolo 340 milionů po celém světě. Pronásledování je jenom vyšší forma negativních důsledků, to není jenom nějaká diskriminace nebo intolerance, to má i určité buď fyzické důsledky, nebo přinejmenším důsledky v kariéře či přístupu ve vzdělání. Mluví se o tom, že nějakou formou, byť třeba i nižší, problémů se svobodou vyznání má až 70 % států světa. Takže je vidět, že je to obrovský problém, ta čísla jsou nesouměřitelná téměř s čímkoliv, co se ve světě děje, a přesto je tomu věnována minimální pozornost.“

Letošní Červená středa v Praze vyvrcholila benefičním koncertem.

„Výtěžek toho koncertu půjde na vykupování otroků v Jižním Súdánu, kteří byli zotročeni, protože příslušejí k té části populace, která patří ke křesťanství.“

Letos se k Červené středě v Česku připojilo přes 115 subjektů a červeně byly nasvíceny různé budovy a památky.

„Jsou to budovy nejenom náboženské, ale jsou to i veřejné instituce. Začnu Poslaneckou sněmovnou, ministerstvem zahraničí, Magistrátem hl. m. Prahy, ale i Petřínskou rozhlednou. Týká se to rovněž i veřejných budov v jiných městech, nejen pouze v Praze a to je taky důvod k radosti.“

A jak Pavel Svoboda dodává, ve světě vycházejí různé zprávy o pronásledování lidí pro víru.

„Organizace Aid to the Church in Need, česky Církev v nouzi, vydává svoji zprávu jednou za dva roky, jeden rok je orientovaná na křesťany, druhý rok na všechna náboženství, takže každý rok můžeme mít čerstvé informace. Tuto zprávu, která vyjde v dubnu 2023, můžeme nalézt na internetu, takže je velmi jednoduché se k tomu dostat. Ale jsou i další zprávy na toto téma. Americký kongres vydává takovouto zprávu, britská vláda má zprávu na toto téma, takže kdokoliv si zadá náboženskou svobodu, svobodu vyznání do vyhledávače, tak se určitě velmi rychle k těmto zprávám prokliká.“

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v našich končinách je situace 33 let po Sametové revoluci klidná, nedávný útok u bratislavského podniku Tepláreň tento dojem zhatil. Slovo má hebraista, historik a etnolog Zbyněk Tarant.

„Při pozdějším vyšetřování bylo zjištěno, že pachatel zanechal jakýsi manifest v uvozovkách, ve kterém se objevují velice silné antisemitské motivy, a zdá se, že primárně se chtěl zaměřit na židovskou komunitu a že si ten LGBT podnik vybral jako jeden z náhradních cílů. Pro českou židovskou komunitu byla tato událost určitým budíčkem, protože se najednou ukázalo, že hrozba teroristického útoku v souvislosti s antisemitismem je reálná dokonce i na území bývalého Československa. A navíc že pachatelem takového útoku zdaleka nemusí být někdo s přistěhovaleckou minulostí, ale že to může být člověk místní, domácího původu, který se nějakým způsobem zradikalizoval na internetu.“

Červená středa připadá každoročně na poslední středu před začátkem adventu.

Spustit audio