YMCA slaví 176. narozeniny a po koronakrizi obnovuje svou činnost

6. červen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Volejbalové družstvo YMCA

Víte, že basketbal a volejbal vznikl koncem 19. století na půdě křesťanské organizace YMCA ve Spojených státech amerických? A že díky této organizaci se obyvatelé Prahy poprvé setkali s krytým bazénem, první běžeckou klopenou dráhou, gymnastickou halou či se saunami a lázněmi? Dnes tato organizace slaví narozeniny.

YMCA je největší a nejstarší organizace pro mládež na světě. Vznikla v roce 1844 v Londýně a právě dnes slaví své 176. narozeniny. Jaké aktivity na tento den připravila v Česku, vysvětluje Julie Bergerová.

„YMCA byla podobně jako jiné spolky omezená v činnosti nouzovým stavem, takže jsme se rozhodli ty dnešní narozeniny pojmout jako výzvu pro ymcaře, aby vstali od svých počítačů a stolů a vyšli ven do ulice zpátky mezi svoje komunity a sousedy a znovu je oslovili s tím, co YMCA je a jaké programy jim může nabídnout. Tu výzvu jsme nechali volnou, uvidíme, čím nás ymcaři překvapí. Někteří chystají akce pro sousedy, trochu opožděné slavení dne dětí, někdo si třeba vezme jen YMCA tričko a bude vysvětlovat, co pro místní děti má YMCA připraveno.“

V Česku má YMCA 28 regionálních poboček, z nichž některé působí i ve více místech.

Palác YMCA v Praze na Poříčí

„YMCA nabízí velmi pestrou škálu aktivit pro různé věkové skupiny s nejrůznějším zaměřením. Ta nabídka se v různých regionech liší podle toho, jaká je tam potřeba i podle toho, co dobrovolníci nabízí. Jsou to například mateřská centra, kde se můžou scházet rodiče s dětmi, vzájemně se inspirovat, děti si společně zahrát, rodiče se společně vzdělat, nebo sdílet. Pak jsou to aktivity pro teenagery, máme například hudebně-sociální skupiny Tensing, kde mladí lidé zpívají, hrají na nástroje, hrají divadlo, tančí a společně tráví čas, kde mají vlastní prostor pro seberealizaci, rozvoj talentů a obdarování. Pak také pořádáme tábory a největší část naší činnosti zaujímají oddíly a kroužky, které jsou nejrůznějším způsobem zaměřené. Ty nejoblíbenější jsou sportovní, ale máme i výtvarné kroužky, jazykové atd.“

Po útlumu činnosti během karantény se aktivity pomalu zase rozjíždějí.

„Kroužky a oddíly se rozjíždějí postupně. To, na co se nejvíc těšíme a z čeho máme největší radost, jsou tábory, které mohou být znovu zrealizovány. V našem případě znovu otvíráme téměř stejný počet táborů, jako tomu bylo v minulých letech, je to kolem padesáti táborů. Samozřejmě s respektem ke všem hygienickým doporučením, ale máme velkou radost, že děti si můžou v létě užít.“

Zaměření táborů se hodně liší.

„Největší díl těch táborů jsou klasické tábory skautského typu, stanové s pestrým programem. Ale máme i některé tábory úzce zaměřené, například sportovní, baletní, korfbalový, protože ve Znojmě hraje YMCA velmi dobře korfbal – to je taková obměna basketbalu, ale hrají to chlapci i dívky dohromady.“

Stejně jako u jiných organizací, také činnost organizace YMCA v posledních měsících ovlivnil nouzový stav.

„Některé aktivity byly odloženy nebo zrušeny, některé se přesunuly do online prostoru, ale vznikla i řada nových – ymcaři šili roušky, pomáhali s roznosem nákupů seniorům, ale pomáhali i například rodinám s domácí výukou, tiskli třeba materiály do školy, když rodina neměla přístup k počítači a k tiskárně, vzájemně se povzbuzovali, motivovali, půjčovali například deskové hry domů rodinám, aby se zabavily s dětmi apod.“

Pomoc v nových podmínkách poskytovala i nízkoprahová centra.

„V těch začátcích byla v provozu terénní služba, kdy pracovníci nízkoprahových center vyráželi na kole do okolí, mohli se sejít s dětmi venku, pokud řešily nějaké problémy. Pražský nízkoprahový klub dal k dispozici místnost dětem, které se například chtěly učit, ale neměly pro to doma vhodné podmínky a klid, tak mohly být samy v místnosti, kde si dělaly věci do školy. Teď už jsou kluby otevřené míře běžně.“

Jak už jsme zmínili, YMCA je nejstarší organizace pro děti a mládež.

George Williams založil v Londýně v roce 1844 organizaci YMCA

„Vznikla v roce 1844 v Londýně jako odpověď na průmyslovou revoluci, kdy zakladatel YMCA George Williams sesbíral mladé muže, kteří přišli z venkova do Londýna a chtěl jim nabídnout něco víc, než jen práci. YMCA se postupně rozšířila po celém světě, dnes působí ve 120 zemích. U nás začínala po vzniku republiky, příští rok oslavíme 100 let samostatné československé YMCA a ten počátek v Československu je spjat zejména se jménem T. G. Masaryka a Václava Havla staršího.“

Název YMCA vznikl následovně.

„YMCA je zkratka z anglického Young Men's Christian Association – Křesťanské sdružení mladých mužů, ale dnes to překládáme jako lidí, protože YMCA je otevřená jak mužům, tak ženám.“

YMCA staví na křesťanských hodnotách, ale její aktivity i členství jsou otevřeny všem bez rozdílu vyznání.

Spustit audio