V únoru uplyne 100 let od narození spisovatele Ladislava Grosmana, jeho tvorbu představuje souborné vydání díla

2. leden 2021

První Oscarem oceněný československý film Obchod na korze vznikl podle stejnojmenné novely židovského spisovatele Ladislava Grosmana. Od jeho narození v únoru uplyne 100 let a s jeho souborným dílem se můžeme seznámit díky monumentálnímu počinu nakladatelství Akropolis, které v pěti svazcích představuje souborné dílo tohoto pozoruhodného autora.

Pětisvazkové spisy Ladislava Grosmana vycházejí od roku 2018, nejprve vyšel svazek druhý a čtvrtý a úplnou novinkou je teď svazek první. Ten přináší dvě slavné novely a málo známý román z období Slovenského státu z městečka pod Vihorlatem, v němž vedle sebe žijí židovská a křesťanská komunita v atmosféře postupující fašizace společnosti. Slovo má editor Jan Šulc.

„To dílo samo o sobě je velmi zajímavé tím, že z velké části zůstalo v rukopisech a bylo neznámé českým čtenářům. My jsme to dílo rozdělili do pěti svazků a to, co bylo čtenářům známo, je v tom svazku prvním, který vyšel právě teď, v pořadí jako třetí, ale v rámci spisů je první, a to jsou novely Obchod na korze, Nevěsta a román Z pekla štěstí.“

Druhý již publikovaný svazek tvoří povídky.

„Z nich byla známa jen malá část, jen útlý výbor z povídek Hlavou proti zdi, který vyšel v exilu ve Švýcarsku, a zbytek těch povídek je tam úplně nový, neznámý.“

Další svazek, který už vyšel, má ve spisech čtvrté pořadí.

„Ten se jmenuje Dopisy Mileně, což je skutečná osoba žijící ve Švýcarsku, které Ladislav Grosman v 70. letech psal z Izraele do Švýcarska dopisy skutečné, ale i dopisy literární, to znamená stylizované do próz. V nich popisoval svou bezprostřední zkušenost s jomkipurskou válkou, která tehdy probíhala mezi Izraelem a Egyptem a byla něčím významným v tu danou chvíli pro něj i pro celý svět.“

A jak editor Jan Šulc dodává, třetí a pátý svazek teprve vyjde.

„Ten třetí svazek obsáhne nějaké ediční řešení velké prózy Adam, která měla být jeho stěžejním dílem a z které se zachovaly dva velké rukopisy a k tomu spousta dodatků. Román má přes tisíc stran a zůstal torzem, zůstal nedokončený, rozpracovaný. Vyjde jako torzo, stejně tak jako třeba známe prózy Franze Kafky, třeba Zámek, který také není dokončený.“

Pátý svazek potěší i rozhlasové fanoušky.

„Potom je ten poslední svazek takový doplňkový, který obsáhne to, čemu já říkám dialogické útvary – to znamená rozhlasové a televizní hry, nebo krátké útvary na půl hodiny nebo na hodinu, kdy on zpracovával své novely a povídky pro herce těchto médií. A vedle toho tam bude literární scénář filmu Obchod na korze, a také publicistiky, tedy to, co publikoval za články ve slovenském a českém tisku v 50. a 60. letech, případně několik drobných článků z exilu a několik rozhovorů.“

A zde je malá ukázka z rozhlasového zpracování novely Obchod na korze.

Zvuk bubnu.

Tono: „Kážeš jako kněz, Pitiváči. Dej Pán Bůh dobrej den.“

Bubeník Piti: „Bejvávalo kdysi, Tono, dneska už ne. Buben poputuje do muzea, budou zavádět rádio! Takovou hubou chtějí lidi šidit. Musím koukat po jiným žití.“

Tím nejcennějším v díle Ladislava Grosmana je vyobrazení zaniklého a málo známého meziválečného světa slovenských Židů, v němž prožil své dětství. Autor však také přináší autentické svědectví o hrůzách holokaustu a později o životě v Izraeli, kam v září 1968 emigroval.

Spustit audio