V pondělí začne Týden modliteb za jednotu křesťanů, texty k němu připravila švýcarská komunita Grandchamp

16. leden 2021

V pondělí začne Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Na severní polokouli se každoročně slaví od 18. do 25. ledna a přemosťuje tak svátky apoštolů Petra a Pavla. Na jižní polokouli však leden patří do období prázdnin, a tak se k oslavě týdne modliteb využívá jiný termín, například kolem Letnic.

Mottem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů je verš z Janova evangelia: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“. Třicetistránkového průvodce pro těchto osm dní modliteb najdete například na webu Ekumenické rady církví, jejíž tajemník Petr Jan Vinš vysvětluje:

„Tak jako každý rok připravuje pro Papežskou radu pro jednotu křesťanů pro Komisy pro víru a řád Světové rady církví texty Týdne modliteb za jednotu křesťanů nějaká konkrétní křesťanská komunita ve světě. Pro tento rok připravil tento úkol Švýcarům a zhostila se ho zvláštní řeholní komunita, která sídlí ve švýcarské osadě Grandchamp a která je původně tvořena ženami, jež si zvolily zasvěcený způsob života, ale pocházejí ze švýcarské reformované církve. Tato komunita se vyvinula v komunitu ekumenickou, která má přesahy a kontakty třeba s hnutím z Taizé a letos tu přípravu textů zastala právě tato komunita.“

Společenství v Grandchamp začalo na textech k letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pracovat na podzim 2019.

„Přestože ty texty k letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů byly připravovány ještě v době, než vypukla ta celosvětová pandemie nového koronaviru, tak ten text, který byl vybrán, se k té situaci, v níž žijeme, docela dobře hodí. Celý ten uplynulý rok, kdy jsme se museli různými způsoby potýkat se situací, kterou jsme nikdy nezažili, tak více než dobře ukázal, kdo nese jaké ovoce a že jedním z nejdůležitějších příkazů, které nám Kristus dává, je skutečně zůstávat v lásce, byť ta láska se bude projevovat třeba pomocí bližním, nebo i zodpovědným chováním. A když hovořím o zodpovědném chování, tak si myslím, že to je jeden z těch imperativů, který se ponese i v rámci toho letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, kdy nebude možné se scházet takovým způsobem, jak jsme zvyklí z minulých let. To znamená, že je a bude velkou výzvou na všechny sbory a farnosti, které chtějí Týden modliteb za jednotu křesťanů, aby našly nějaké alternativní sbory ekumenického slavení, které odpovídají jak vládním nařízením, tak i obecné lidské odpovědnosti. Ať už to budou bohoslužby, které budou slaveny třeba online, nějaké formy setkání prostřednictvím videokonference, modlitební řetězy – těch možností je celá řada.“

V pondělí 18. ledna se od 18 hodin uskuteční online přenos zahajovací bohoslužby Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Kázat bude plzeňský římskokatolický biskup Tomáš Holub.

„Vedoucí představitelé jednotlivých křesťanských církví mají ve zvyku se během Týdne modliteb za jednotu křesťanů sejít ke společné bohoslužbě a modlitbě. To se odehraje, ale z řečeného důvodu bez účasti veřejnosti, a tuto společnou modlitbu církevních představitelů budeme přenášet na internetu. To setkání se fyzicky bude konat ve sboru Církve bratrské na Praze 3 na Žižkově, a odehraje se hned první den Týdne modliteb za jednotu křesťanů, tedy v pondělí 18. ledna.“

Další akce už budou organizovány takzvaně zdola.

„Přímo Ekumenická rada církví pořádá tuto zahajovací modlitbu a potom je skutečně na iniciativě jednotlivých církví, farností a sborů, aby udělali nějaký program sami. Jedna z velkých sil Týdne modliteb za jednotu křesťanů je, že to není akce, která by byla nařízena z vrchu, ale že je to naopak něco, co vyrůstá z živé lokální ekumeny. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak by to byla jenom šaráda a nemělo by to smysl.“ 

Vysvětluje tajemník Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš.

Spustit audio