Před třiceti lety v předvečer sametové revoluce byla svatořečena Anežka Česká

9. listopad 2019

V úterý uplyne 30 let od svatořečení Anežky České. Tato nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. se mohla stát partnerkou několika významných evropských státníků, místo toho ale zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Svatořečena byla v Římě více než 700 let po své smrti papežem Janem Pavlem II. Došlo k tomu v předvečer sametové revoluce v Československu.

Na svatořečení Anežky České putovalo v listopadu roku 1989 deset tisíc poutníků z Česka. Co to pro tehdejší československou společnost znamenalo, vysvětluje církevní historik Jaroslav Šebek.

Jaroslav Šebek: „Řekl bych, že to byl další ze signálů, že komunistická moc slábne. Nešlo ani o ten samotný fakt svatořečení, který byl domluven ve Vatikánu, ale všechny okolnosti, které doprovázely to svatořečení, protože důležitá změna nastala v tom, že režim například relativně ochotně pustil 10 tisíc poutníků bez větších problémů za železnou oponu. Mohly se tisknout brožury ke svatořečení, dělaly se přednášky, připravovaly se doprovodné programy a navíc Československá televize tehdy vysílala přímým přenosem svatořečení v nezkrácené verzi.“

O Anežce se v Římě mluvilo ještě po svatořečení.

Jaroslav Šebek: „Když byla 13. listopadu audience poutníků u papeže Jana Pavla II., měl pak pro ně setkání Václav Halík, který řekl, že podle dávných proroctví bude v Čechách dobře, až bude Anežka svatořečena.“

Anežka Česká byla i postavou revolučních dnů.

Jaroslav Šebek: „Ona sehrála velice důležitou roli přímo v průběhu revoluce 25. listopadu 1989, kdy se konala děkovná bohoslužba za svatořečení Anežky, kterou vedl kardinál František Tomášek a které se účastnilo hodně lidí z venkova. Ten den odpoledne pak byla naplánovaná velká demonstrace na Letné, takže řada poutníků, kteří přijeli na poděkování, šla rovnou z Pražského hradu na Letenskou pláň, se účastnila té demonstrace, která byla největší z té řady demonstrací v prvních dnech revoluce.“

Mezi poutníky v Římě byl na svatořečení Anežky České páter Martin Holík.

Martin Holík: „To, o čem jsme jen snili, že někdy v životě uvidíme, možná někteří ani nesnili, tak najednou jsme stáli mezi zdmi Svatopetrské baziliky, u svatého Jana v Lateránu a na dalších místech. Ty zážitky jsou celoživotní.“

Překvapení na poutníky čekalo i během návratu domů.

Martin Holík: „Na hranicích nás poklepávali po ramenou rakouští celníci a zvali nás do těch jindy nepřístupných celnických budek, kde byly zapnuté televizory a v nich běžel přímý přenos z Václavského náměstí z těch věcí. Z toho jsme měli slzy v očích.“

U příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České se od 11. do 13. listopadu uskuteční národní pouť do Říma, při které budou poutníci děkovat za dar svobody a prosit za duchovní obrodu naší země. Program představuje Monika Klimentová z České biskupské konference.

Monika Klimentová: „Pouť začne v pondělí modlitbou českých a moravských biskupů v bazilice Svatého Klimenta. Tato událost je pouze pro biskupy a zvané hosty a to z důvodu nízké kapacity baziliky. Oficiální zahájení pro všechny poutníky bude v 15 hodin v bazilice Santa Maria Magiore. Té bohoslužbě by měl předsedat moravský metropolita olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kazatelem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.“

Těžiště programu připadá na úterý.

Monika Klimentová: „To je přímo den 30. výročí kanonizace svaté Anežky České, kdy bude slavnostní bohoslužba v bazilice Svatého Petra ve Vatikánu. Této bohoslužbě bude předsedat kardinál Dominik Duka, primas český, a kazatelem bude biskup Zdeněk Wasserbauer. Po slavnostní bohoslužbě se plánuje soukromá modlitba v podzemí baziliky a také u oltáře svatého Václava, který je rovněž v bazilice.“

V 18 hodin se pak v bazilice Sv. Jana v Lateránu uskuteční koncert.

Monika Klimentová: „Je to reprezentativní koncert České nebe v podání Hradní stráže.“

Národní pouť skončí ve středu.

Monika Klimentová: „Poslední den bude pro všechny poutníky generální audience na Náměstí svatého Petra, kdy by měl být předán také papež dar – socha svaté Anežky České a také finanční obnos, který byl vybrán a papež by ho měl použít pro potřebné. A jako poslední bod programu je v 15 hodin bohoslužba v bazilice Svatého Jana v Lateránu. Této bohoslužbě by měl předsedat biskup Jan Baxant a kazatelem by měl být biskup Vlastimil Kročil.“

Podle odhadů do Říma dorazí na dva tisíce českých poutníků.

Spustit audio