Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos Prahou zní už podesáté

5. říjen 2019

Mezinárodní festival pravoslavné hudby s cizokrajným názvem Archaion Kallos se už stal pražskou stálicí. Ve středu totiž začal jeho desátý jubilejní ročník a hned první skvělý koncert dostál tomu, co název festivalu znamená: starobylá krása. My vás teď pozveme i na pět dalších festivalových koncertů, na které se sjedou umělci z Česka i ze zahraničí.

Byzanc v kavárně – takový název měl první koncert festivalu Archaion kallos, na kterém kyperský soubor Santouto představil tradiční lidovou duchovní i světskou hudbu z různých míst bývalé byzantské říše. Kromě neobvyklých melodií na něm posluchači slyšeli i dva u nás nezvyklé nástroje – řeckou loutnu a santúr. Santúr se trochu podobá cimbálu a hraje na něj Veronika Aloneftou.

 

„Existuje mnoho podob tohoto nástroje a já hraji právě na typický řecký santúr, který se užívá také na Kypru. Existují dva názory, odkud pochází název tohoto nástroje. Jeden názor říká, že je to sumerský hudební nástroj, jehož název pochází ze slova sándar, přičemž sán znamená sto a dar je struna. Takže má sto strun. A druhý názor říká, že je to byzantský hudební nástroj patřící do rodiny nástrojů, které se nazývají psaltyria. A protože Sumerové nedokázali vyslovit hlásku PSÍ, změnili ji na S. A z toho vznikl název santúr.“

 

Na další dva koncerty se můžeme těšit už zítra. A jak říká ředitel festivalu Marios Christou, zaměří se na klenoty ruské duchovní hudby.

 

„Dopoledne máme druhou akci festivalu a to v podání Pražského mužského sboru pod vedením sbormistra Alexeje Kleptsina. A musím zdůraznit, že to není koncert, ale bohoslužba. Je to liturgie svatého Jana Zlatoústého v kostele svatých Cyrila a Metoděje přesně tak, jak se koná každou neděli, jen z hlediska hudebního je tam něco nového. Festival tam představí klenoty staroruské hudby – konkrétně tam zazní znamennyj raspěv a raná ruská polyfonie. Je to hudba velmi zajímavá, kterou bohužel v Česku málo slyšíme.“

 

Druhá část projektu Klenoty ruské duchovní hudby zazní zítra od 19:30 hodin rovněž v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze.

 

„Zazní různá zhudebnění božské liturgie svatého Jana Zlatoústého a to z pera takzvané Moskevské školy. To jsou skladatelé jako Rachmaninov, Česnokov, Kastalskij a další.“

 

Koncert, který bude následovat hned v pondělí, poukáže na vztahy české a byzantské hudby.

 

„Málokdo si uvědomuje, že nějaké vztahy existují. Ale my máme koncert, který se tímto tématem zabývá a to je koncert Spasi Bože s podtitulem Pocta Miroslavu Košlerovi, aneb pravoslavná hudba Miroslava Košlera. Ten koncert představí skladby, které významný český sbormistr Miroslav Košler miloval, dirigoval a upravil – a to v podání jeho žáků.“

 

Ve čtvrtek zazní koncert s názvem Byzantská hudba Bohuslava Martinů.

 

„U příležitosti 60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů zazní byzantské skladby, které skladatel použil v opeře Řecké pašije – a to v originální podobě a v podání vynikajícího protopsaltise Griogoriose Anastasiou. Protopsaltis je terminus technicus, je to i titul, který znamená zpěvák byzantské hudby a který uděluje ekumenický patriarcha. Skladby zazní také ve zpracování skladatele, jak je Bohuslav Martinů upravil a učinil součástí opery Řecké pašije, a to v podání souboru Piccolo coro pod vedením dirigenta Marka Valáška.“

 

Poslední koncert festivalu se stejně jako v minulých letech bude zabývat hesychasmem – tedy tichem a vnitřním mlčením. Jeho letošní termín připadá na neděli 20. října.

 

„Koná se to vždy na HAMU v galerii. A jde o ojedinělou kombinaci instrumentální hudby a live electronics. Nebo lépe řečeno: jsou to zvukové intervence, letos v podání českého skladatele Michala Rataje. A co se týče instrumentálních skladeb, tak jednak zazní soudobá hudba, která je inspirovaná hesychasmem, jako klavírní skladby estonského skladatele Arvo Pärta nebo ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova, ale také úpravy byzantské hudby, takže tam zazní skladby svatého Jana Koukouzelise a dalších.“

 

Součástí festivalu Archaion Kallos jsou i přednášky, výstava ikon a projekce filmu.

Spustit audio