Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion Kallos každoročně přináší krásné hudební a duchovní zážitky

1. říjen 2022

Archaion Kallos v řečtině znamená původní krása, kterou spatřil člověk v ráji. A je to i název mezinárodního festivalu pravoslavné hudby, který každoročně v Praze pořádá spolek Philokallia. Jeho součástí jsou především koncerty, ale také bohoslužba, workshopy, přednášky a výstava.

Festival Archaion Kallos zahájila 7. září bohoslužba Celonoční bdění aneb hudba ze Svaté Hory Athos. 22. září pak následoval první koncert s názvem Hudba rumunských pravoslavných klášterů. Vystoupil na něm byzantský pěvecký sbor Nectarie Protopsaltul z Bukurešti, jehož sbormistrem je Sabin Preda.

„Náš sbor se zrodil v roce 2001 z iniciativy tehdy hodně mladých studentů, kteří milovali hudbu. Shromáždili všechny zpěváky liturgické hudby z Bukurešti a zkusili vytvořit sbor. V Rumunsku už existovalo několik sborů a oni se pokusili o něco podobného. Pak se jejich cesty rozdělily, ale my jsme zůstali dodnes. Hlavní zakladatel sboru byl Valentin Gheorghe, který je v současné době zpěvákem liturgické hudby v Londýně v rumunském chrámu svatého Jiří a odjel v roce 2005. Já jsem sbor převzal v roce 2007. Naše aktivity směřují několika směry. Začali jsme vydáváním cédéček, abychom trochu popularizovali tuto liturgickou hudbu. Potom jsme to zkusili s koncerty, a to jak s koncerty pro velké publikum, tak s projekty, které představují zpěvy ze starých rukopisů z rumunských knihoven nebo z knihoven klášterů. Potom jsme se pokusili představovat i bohoslužby. Plynul čas, členové sboru zestárli nebo se oženili, ale zůstalo jádro, které jste viděli dnes večer. A ještě máme pár členů, kteří jsou v Bukurešti.“

Z Rumunska přijelo osm zpěváků, pro které to byl první koncert po covidem vynucené přestávce.

„Sbory, které interpretují byzantskou hudbu, jsou složeny buď jen z mužů, nebo jen z žen. Myslím, že v Rumunsku jsou byzantské sbory složené z žen pouze v případě mnišek, nevím, jestli existuje nějaký ženský sbor složený z církevních laiků, jako jsme my. Ale mužských sborů složených z laiků je vícero.“

Na druhý koncert festivalu Archaion Kallos se můžeme těšit už v neděli 2. října rovněž v pravoslavném Chrámu svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Co se pod jeho názvem Klenoty slovanské duchovní hudby konkrétně skrývá, popisuje organizátor festivalu Marios Christou.

„Jde o koncert s hudbou velmi oblíbenou v Česku z pera skladatelů, jako jsou Sergej Rachmaninov, Dobri Hristov, Archangelskij, Bortňanskij a další. Tento koncert bude svým způsobem hudebním výletem do světa slovanské pravoslavné hudby, zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska a součástí programu je i světová premiéra českého současného autora Petra Koronthályho. Vystoupí dva velké sbory: sbor Notre Dame pod vedením Leony Stříteské a Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie pod vedením Pavla Saláka.“

Koncert Východ a západ v liturgii pozdního středověku je připraven na čtvrtek 6. října.

„Je to koncert s opravdu výjimečnou dramaturgií, který představí zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku, období, které je známé jako ars nova nebo ars subtilior. Zazní hudba třeba Landiniho nebo Ciconia a to v dialogu se skladbami nejvýznamnějších autorů takzvané byzantské ars novy. Zazní také skladby svatého Jana Koukouzelise, který je jedním z nejdůležitějších skladatelů byzantské ars novy. V Praze tedy zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů klášterních archivů, a také české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb, mimo jiné i z významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex. Účinkují Tomáš Hála, Anna Petrtylová, Marek Žihla a vynikající kyperský zpěvák a interpret byzantské hudby, který ale žije ve Vídni, Giorgos Dimitriou.“

Poslední dva koncerty se uskuteční ve středu 12. a 19. října. Dřívější z nich má název Filokalie dneška a představí současnou klavírní tvorbu inspirovanou pravoslavnou spiritualitou. Závěrečný koncert festivalu je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám – Hildegardě z Bingenu a Kassie z Konstantinopole.

Spustit audio