Hnutí Comunione e liberazione se v Praze rozloučilo s otcem Andreou Barbero, v rodné Itálii bude duchovním v semináři pro misionáře

25. červenec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Na rozloučenou s paterem Andreou Barbero mu jeho farníci zahráli české lidové písně

Sedmnáct let působil v Česku italský kněz Andrea Barbero z katolické komunity Comunione e liberazione. Kromě práce ve farnosti svatého Apolináře na Novém Městě pražském byl také školním kaplanem na Vyšší odborné škole zdravotnické Suverénního řádu maltézských rytířů. Nové povinnosti ho však zavedly zpět do Itálie, kde v Římě bude duchovním v semináři pro budoucí kněze misionáře.

Poutní slavnost v pražském kostele svatého Apolináře byla zároveň rozloučením s oblíbeným knězem Andreou Barbero, který v Praze žil od roku 2003.

„Sedmnáct let v cizí zemi také pro mě bylo obrovskou výzvou, abych se otevřel té novosti a jinakosti. To je pro mě velice přínosné právě proto, že jsem se mohl naučit nežít ve své bublině a otevřít se.“

Andrea Barbero byl druhým italským knězem z Kněžského bratrstva misionářů svatého Karla Boromejského, který šel do Prahy. Představený ho varoval, že tato mise bude fiasko.

„Ten náš představený asi chtěl, abychom byli opravdu svobodní vůči výsledkům, a tak řekl tu paradoxní větu: Připravte se na to fiasko. Ale fiasko to nebylo. On nám to neřekl proto, že počítal s fiaskem, ale protože pochopil, že aby člověk mohl mít plody, potřebuje příliš nelpět na výsledcích, ale žít nezištně v místě, kam je poslán. My tady nejsme, aby nám lidé tleskali, ale abychom sloužili. A potom když je člověk v té službě upřímný, pak možná podle Božích plánů přijdou i výsledky. Oni byly a jsou, protože ta krásná komunita, která tady je, je i pro mě velký a obrovský dar, který si nesu na celý život.“

Komunita Comunione e liberazione se schází ve třech městech Česka.

Pater Andrea Barbero z hnutí Comunione e liberazione

„Jedna komunita je v Praze, kde je nejvíc lidí, kolem osmdesáti. Další je v Brně, kde je asi 30 lidí a potom vznikla i komunita v Jihlavě, kde jsou tři rodiny, které se spolu schází. Když máme o letních prázdninách každý rok tábory, je nás 120-130. Když jsme přijeli, tak komunita našeho katolického hnutí Comunione e liberazione měla tak 8-10 lidí, a dnes má 120-130, možná víc, kdybych počítal i lidi, kteří přicházejí jen občas. Takže to není málo.“

Brněnskou a jihlavskou komunitu vedou laici.

„Jeden je profesor na univerzitě a ten druhý je normální, skvělý tatínek jedné rodiny. Takže v Jihlavě je to spíš taková širší rodinná komunita, v Brně jsou spíš studenti. Kněží jsou jen tady v Praze. Dá-li Pán Bůh, je v plánu poslat kněze i do Brna, ale zatím ho nemáme.“

Komunita Comunione e liberazione každoročně pořádá třídenní pouť po stopách pátera Toufara. Letos se uskuteční 11. až 13. září.

„Letos to bude po šesté, jestli si pamatuji dobře. Při pouti po stopách otce Toufara jdeme pěšky ze Želiva do Čihošti. Je tam i akce, které se zúčastňují lidé, kteří nejsou z naší komunity, protože plakáty visí všude možně a minulý rok nás bylo asi 120 lidí, z čehož minimálně 20 % nebylo z komunity. Myslím si, že to je moc důležité, protože otec Toufar je poselství obyčejného faráře, který se dokázal postavit proti režimu za svobodu – nejen za svobodu církve, ale každého člověka.“

Každý týden je v Praze, Brně a Jihlavě možné navštěvovat školu komunity.

„Život komunity začíná poutí po stopách otce Toufara, která je vždy kolem slavnosti Povýšení svatého kříže, takže kolem 14. září. A normální aktivity začínají potom na konci září, takže ta katecheze Škola komunity začíná na přelomu září a října a trvá až do června dalšího roku. Setkáváme se každý týden, buď tady na faře v Praze, nebo v Brně v restauraci, nebo v Jihlavě v domě jedné té rodiny. Letos jsme to kvůli koronaviru dělali přes Zoom, takže všechny komunity měly jen jednu Školu komunity, jednu katechezi, kterou jsem vedl přes Zoom. To chceme zachovat, protože to bylo přínosné, takže v novém roce chceme jednou měsíčně spojit všechny ty tři Školy komunity přes Zoom, tedy přes internet.“

V Římě bude Andrea Barbero pracovat v semináři pro kandidáty na kněžství, kteří pocházejí z hnutí Comunione e liberazione a chtějí se věnovat misiím po celém světě.

„Budu duchovní v semináři a navíc budu řídit nový dům, novou misii na periferii Říma, kde budeme bydlet s pedagogy. Je to určitý projekt, kdy náš představený chce, aby v budoucnu všichni pedagogové z našeho semináře nebydleli přímo v semináři, kde jsou kandidáti na kněze. Ale to se uvidí. Zatím je jasné, že budu spolupracovat v semináři a kromě toho, abych měl také nějaký malý plat, budu farním vikářem v nějaké malé farnosti na periferii Říma.“

Andrea Barbero u nás ovlivnil životy řady lidí, jak dosvědčuje například Filip Horník.

Filip Horník: „De facto skrze hnutí a Andreu jsem poznal svou nynější manželku, založili jsme si v Praze rodinu, jak slyšíte podle toho, jak mluvím, jsem Slovák. A Andrea je takovým patronem naší rodiny, vždy nad ní držel ochrannou ruku a byl takový rázný otec naší rodiny.“

Na rozloučenou členové komunity zazpívali otci Andreovi jeho oblíbené české lidové písně. Pěvecký sbor u svatého Apolináře vede Lucie Vostálová.

Lucie Vostálová: „Naši kněží říkají, že jsem byla první, koho tady v Česku potkali při té své misi. A já jsem právě i díky otci Andreovi poznala svoje povolání v rámci hnutí, jsem zasvěcenou osobou, jsem z asociace Memores Domini, která působí hlavně v Itálii.“

Kněžské bratrstvo misionářů svatého Karla Boromejského v Praze působí od roku 2002.

Spustit audio