Charita Česká republika slaví 100. výročí od svého vzniku

2. červenec 2022

Sté výročí od svého vzniku slaví Charita Česká republika, která je tak jednou z nejstarších neziskových organizací na našem území. Oslavy jubilea budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity, ale především její současnost, významné projektu a služby.

Pomoc potřebným lidem provází křesťanství už od jeho počátků. Zkušenost 1. světové války ukázala nutnost většího rozvoje a organizace této služby. Jak na území Československa vznikla katolická Charita, popisuje ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

„První ten milník byl před sto lety, kdy jsme začali zasíťovávat jednotlivé charity a charitní spolky v rámci tehdejšího Československa, a tím pádem vznikla charitní síť, kterou dnes známe.“

Co se tehdy konkrétně stalo, vysvětluje arcibiskup Jan Graubner.

„Symbolicky to můžeme vtáhnout do okamžiku, kdy olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan pozval premonstráta pátera Bláhu ze Svatého Kopečku a dal mu úkol vybudovat propojení charitativních služeb v diecézi. Tento postup se potom vyvinul i v ostatních diecézích. Takže se domnívám, že hledáme-li nějaký bod, z něhož odstartovala tato aktivita vybudování Charity, může to být toto setkání arcibiskupa Stojana s páterem Bláhou.“

A jak dodává ředitel Lukáš Curylo, dalším milníkem v dějinách Charity byla 2. světová válka.

„Charita ukázala, že umí reflektovat potřeby dané situace. V roce 1938 se starala o vnitřní migranty po Mnichovské dohodě a poté v roce 1945 o navrátilce z války, kteří se neměli kam vrátit, přišli o rodiny a o všechno. My jsme tady pro ně měli ošetřovnu, vyvařovnu, ubytovnu a tak dále.“

Za socialismu musela Charita svou činnost utlumit a obnovovat se začala až v 90. letech.

„Milníkem byl počátek 90. let, 1990 až 1991, kdy z tehdejších Svazů křesťanské pomoci a jiných rodinných center při farnostech začaly vznikat Charity tak, jak je dnes známe. Ale pak přišel rok 1997, kdy byly katastrofální povodně na Moravě a kdy Charita jako tehdejší a doposud největší nezisková organizace se aktivně zapojila do rekonstrukce daného území, do pomoci lidem, s vyhlášením sbírky apod. To tehdy Charitu velmi posílilo a k tomu nám pomohli partneři z Německa, kdy nám zaprvé dali finance, dali nám know how, jak to dělat, protože tehdy s tím nikdo neměl zkušenosti v takovém rozsahu. V roce 1997 se Charita skutečně velmi silně postavila na vlastní nohy.“

Milníky přineslo i nové milénium.

„V roce 2001 vznikla celonárodní Tříkrálová sbírka, kterou všichni dnes známe a je brána jako samozřejmost na počátku roku. Pak to byly samozřejmě povodně ve východních Čechách a v Praze. A dalším milníkem může být tornádo na Jižní Moravě v minulém roce, kdy jsme se aktivně zapojili a zase jsme ukázali, že to umíme dělat. Naši dárci byli natolik štědří, že nám dali tu důvěru a vybrali jsme víc než 300 milionů korun. Díky té sbírce a pomoci ze strany lidí můžeme doposud pomáhat obětem tornáda. V neposlední řadě je milníkem a novou zkušeností válka na Ukrajině. Na Ukrajině působíme více než 20 let a doteď tam pomáháme, vozíme tam kamiony pomoci, materiální pomoci a pomáháme tam i finančně. A zapojili jsme se aktivně i v oblasti integrace Ukrajinců v Česku.“

Charita Česká republika je v současné době bezkonkurenčně největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb.

„Charita České republiky má jako celek zhruba 9000 zaměstnanců, téměř 200 tisíc klientů, o které pečuje, a působí ve 23 zemích světa.“

Součástí oslav stoletého výročí, které má podtitul Z lásky k lidem, budou akce pro veřejnost po celém Česku.

„My ty akce budeme průběžně zveřejňovat, zřídili jsme k tomu speciální stránky na webu Charity České republiky. Ty akce budou teď převážně v regionech v místních oblastních Charitách, které při různých příležitostech budou to stoleté výročí nějakým způsobem reflektovat v tom území, kde působila ta daná Charita. Bude to formou besed, dnů otevřených dveří, koncertů, připomínek těch výročí. Těch akcí už je tam dnes zveřejněno hodně a ještě to přibude. Připomeneme si to i v rámci koncertu Dobré vůle a slavnostní mše svaté při příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje, to nás samozřejmě čeká. Budeme to připomínat i v rámci oslav svatého Vincenta a oceňování charitních pracovníků, které děláme každý rok. Mělo by to být zakončeno v rámci nějaké jarní aktivity třeba formou konference nebo neformální besedy, to ještě budeme připravovat.“

Sté výročí Charity připomíná i putovní výstava s názvem „Charita na Moravě v proměnách času“, která bude putovat po jednotlivých diecézích.

Spustit audio