Během velikonoční vigilie se křtí, kvůli koronaviru však počet křtů za poslední rok poklesl o čtvrtinu

3. duben 2021

Velikonoční neděle je vrcholem celého liturgického roku a nejstarším svátkem křesťanů. Podle starého zvyku začíná nový den už předvečerem, a tak dnes po západu slunce začne velikonoční bdění, takzvaná vigilie, které je začátkem slavnosti Kristova vzkříšení. Během vigilie se žehná velikonoční svíce, čtou se klíčové texty ze Starého i Nového zákona, křtí se katechumeni, a svůj křestní slib obnovují věřící, kteří byli pokřtěni už dříve.

Velikonoční noc byla odedávna oblíbeným termínem křtů. Do mnohasetletých tradic však od loňska zasahuje pandemie koronaviru, jak říká vedoucí tiskového střediska České biskupské konference Monika Klimentová.

Monika Klimentová: „Omezení života v důsledku pandemie se v roce 2020 projevilo i na počtu udělených křtů, kterých bylo vloni 14 600, což je o čtvrtinu méně, než je dlouhodobý průměr. Již vloni se katechumeni připravující se na křest nedočkali a na slavnostní přijetí do církve museli čekat až do června. V průběhu celého roku nebylo možné konat bohoslužby v obvyklém rozsahu, a tak řada čekatelů slavnost přijetí křtu odkládala v očekávání brzkého uvolnění opatření, které však stále není v dohledu a mnohé nově narozené děti i dospělí konvertité na přijetí této svátosti stále čekají.“

V případě dospělých samotnému křtu předchází katechumenát, tedy příprava křtěnců na přijetí svátostí. I tu pandemie zkomplikovala.

Monika Klimentová: „Celý rok provází katechumeny komplikace na přijetí křtu, protože tato příprava je klíčová a za normálních podmínek předpokládá přibližně jedno setkání týdně ve společenství s knězem. Absence společenství je v tomto ohledu fatální a časový skluz s přípravou lze očekávat i letos. I když ve většině farností čekatelé křtu jsou, katechumenát se mnohdy rozeběhl později a probíhá pomaleji, než by si kněží i čekatelé představovali a celkový počet osob přijatý do katechumenátu vloni poklesl o téměř 30 %.“

Nejnavštěvovanější farností v pražské arcidiecézi je farnost sv. Terezie z Lisieux, která je součástí Salesiánského střediska Praha-Kobylisy. Během letošní velikonoční vigilie v ní přijme křest osm dospělých katechumenů a dva mladí lidé budou biřmováni. Dalších 13 lidí se připravuje na křest na příští Velikonoce. Pater František Blaha vysvětluje, jak dlouho příprava na křest trvá.

Křty na velikonoční vigilii ve farnosti sv. Teresie z Lisieux v Praze-Kobylisích

František Blaha: „Zpravidla se začíná od října a trvá rok a půl nebo téměř dva roky mimo prázdnin. S těmi, co budou letos pokřtěni, jsme začínali ještě společně, kdy jsme se setkávali, ale pak jsme ta setkání museli přerušit a přejít do online prostoru. Ti, co začínali letos, tak začínali rovnou v online prostoru, takže jsme ještě neměli možnost se osobně setkat. Většinou ta setkání bývají každý týden ve středu večer zhruba na hodinu a půl. S tou početnější skupinou, která je velice komunikativní a přemýšlivá, tak jsme rádi, když to do dvou hodin skončí.“

A jak se říká: všechno zlé je k něčemu dobré. I když má online katechumenát řadu nevýhod, dokázal oslovit několik lidí, kteří by se o něm třeba jinak nedozvěděli.

František Blaha: „Asi před necelým měsícem mi telefonovala jedna maminka zhruba padesátiletá, že ta setkání poslouchala také její dcera a že jí to velice zajímá a jestli by se ještě mohla přidat. Tak jsem říkal, ať přijde, že si popovídáme. Tak přišla, pěkně jsme si popovídali osobně, a když odcházela, zeptala se, jestli se může ještě přidat její kamarádka. Já jsem říkal, ať přijde, tak přišla druhý den a znovu jsme si velice příjemně popovídali. Další den v sobotu byly další dva telefonáty od kamarádek té kamarádky, jestli by se také mohly připojit. Takže to byl takový štafetový kolík, který se předával. Hodně mi to připomnělo evangelium, když Ježíš někoho oslovil a ten pozval někoho dalšího.“

Velikonoční vigilie v pražské farnosti svaté Terezičky bude vypadat následovně.

František Blaha: „Protože je omezený počet věřících, v současnosti je to 10 % míst na sezení, tak v podstatě celá vigilie bude především pro katechumeny, jejich kmotry a nejbližší příbuzné, navíc budou přítomni lidé, kteří zajišťují asistenci a průběh bohoslužby. Tím zaplníme kostel a pro ostatní na základě rezervace bude možnost sledovat obřad z ozvučené zahrady, kde může být asi sto lidí s náležitými rozestupy. Takže to samozřejmě ten letošní křest a prožívání Velikonoc ovlivní.“

Velikonoční vigilii zakončuje eucharistické slavnost, při které poprvé jdou k přijímání ti, kteří byli právě pokřtěni.

Křty na velikonoční vigilii ve farnosti sv. Teresie z Lisieux v Praze-Kobylisích
Spustit audio