Zvonek zelený

1. říjen 2001
Vědecké zařazení Pěvci

Je jen málo českých názvů opeřenců, které by perfektně vystihovaly zjev i hlas, jako je tomu u zvonka zeleného. Přídavné jméno zelený popisuje jeho zbarvení, skutečně je zelenavé, u samečka sytější, u samice spíše do šeda. A jméno zvonek charakterizuje jeho styl zpěvu, je to skutečně různě rychlé trylkování zvonivého charakteru.

U nás zvonci začínají hnízdit v průběhu dubna. V té době jsou ještě listnáče holé, takže svá hnízda staví většinou ve smrčcích anebo v oblíbených tújích. Hnízdění končí během května a v té době asi polovina z hnízdních párů z prvého hnízdění zakládá na hnízdění druhé. Dokonce někteří ještě během července a začátkem srpna zahnízdí potřetí. To už jsou ovšem jednotlivé páry, ale každopádně je to zjev mezi našimi pěvci naprosto neobvyklý. Druhů, které hnízdí více než dvakrát, je skutečně minimum.

Rozmnožovací schopnosti a tolerance vůči různým typům životního prostředí činí ze zvonka jeden z našich nejhojnějších druhů. A to nejenom v rozvolněné kulturní krajině, ale i ve městech. Zjara jsou nápadní svým letem a zpěvem, na podzim je nejčastěji vídáváme v okolí měst na různých úhorech, kde sbírají semena, která jsou jejich hlavní potravou. Je zajímavé, že i u tak běžného druhu máme několik záhad. Jednou z těchto záhad je množství zvonků na podzim a v zimě. Některý rok jich vidíme tisíce, a na stejném místě druhou zimu nepotkáme ani jednoho.

Zvonek zelený - samička

Zvonky často můžeme vidět i na krmítkách. Milují olejnatá semena, zvláště semena slunečnic. Pokud jim zasýpáme pravidelně, létají na krmítko skutečně celou zimu. A zde skrze okno můžeme zvonky detailně pozorovat. Jednak si srovnáme zbarvení obou pohlaví, samička je šedavější, sameček je živě zelený, a nadto je jeho zbarvení ještě oživeno žlutým páskem v křídle a na ocase. Zároveň si všimneme i některých rysů v jejich chování. Zvonci jsou nebojácní ptáci, bez nějakého uzardění zaženou hašteřivé vrabce nebo mnohem většího kosa. Pokud je příznivé počasí, už v lednu nebo počátkem února začínají samečkové zvonků zpívat. Není to zpěv úplný, většinou to jsou jen takové počátky zpěvu, ale během března se rozezpívají všichni a zpívají naplno. A chystají se už v té době k hnízdění, čili začínají si vybírat vhodné jehličnany, kde by umístili svoje hnízdo.

Základní údaje

Zvonek zelený (Carduelis chloris) je olivově zeleně zbarvený pěnkavovitý pták velikosti vrabce s charakteristicky žlutě zbarveným okrajem křídla. Žije v otevřené krajině s jednotlivými stromy a keři i v lidských sídlech. Stálý a zčásti tažný druh. Hnízdo si staví na stromech nebo keřích. Typický semenožravý pták.

Jak vznikaly nahrávky

Zpívá zvonivé, dlouho trvající písničky. V jarních měsících se ozývá téměř neustále. Když nezpívá, je slyšet aspoň jeho hlas vábení. Na zpěvu jsou nápadné měkce znějící zvonivé motivy. Typickým znakem jsou řady tónů, v nichž znějí slabiky "lilili". Občas nám připadá, že slyšíme cvrčení kanárka. Jestliže se rozezpívá, zpívá vytrvale, někdy až do soumraku. Když vzlétne, zaujme nás jeho žlutozelený kostřec. V toku vylétne ze svého místa šikmo vzhůru, za třepotavého letu zakrouží a za neustálého zpěvu se vrací zpět na původní místo.

Video: MOS, Adolf Goebel

autor: Pavel Pelz