Žluva hajní

21. červen 2002
Vědecké zařazení Pěvci
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Žluva hajní
0:00
/
0:00

Flétnový, zvučný a bezesporu krásný zpěv žluvy hajní můžeme u nás slyšet nepříliš často. Je to jednak tím, že žluva je přísně tažný pták, což znamená, že v žádném případě u nás nezimuje. Její zimoviště leží až v tropické Africe, proto také k nám přilétá jako jeden z posledních tažných ptáků, zpravidla až kolem 1. května.

Druhým důvodem pro poměrnou vzácnost je to, že hnízdí jen v nižších polohách, zhruba do 500 - 600 metrů nad mořem. Je to totiž pták světlých listnatých lesů, především teplomilných doubrav. Souvisí to s tím, že žluva je jediným zástupcem tropické skupiny, který pronikl tak daleko na sever. Její exotický původ je patrný již na jejím vzhledu: nádherně, až zářivě žlutý sameček s černým ocasem a křídly je jedním z našich nejkrásnějších ptáků. Samička již tak pestrá není, namísto žluté je bledě zelenožlutá.

Ihned po příletu se žluvy začnou ozývat. Jejich zpěv byl kdysi přepisován slovy „kdyby ho bylo“, k čemuž prý lesníci připojovali „to by se pilo“. Kromě vlastního zpěvu se žluvy hlasitě ozývají i varovným hlasem, který nejlépe asi vystihuje slovenský termín „škríkanie“.

Poslechněte si, jak o žluvě mluví jihočeský rozhlasák a zapálený ornitolog Ludvík Mühlstein v legendárním seriálu Volání jara:

0:00
/
0:00

Zcela ojedinělý mezi našimi ptáky je i žluví způsob stavby hnízda: je to pevná kotlinka, zavěšená okraji vpletenými do vidlice větví v koruně stromu. Nejčastěji koncem května a začátkem června se v hnízdě objeví 3 až 5 vajec, světlých a jen s jemnou tmavší kresbou. Rodiče krmí mláďata ještě nějakou dobu po vyvedení a rodiny se již v srpnu a nejpozději do září vydávají na společnou pouť do zimovišť.

Potrava žluvy se skládá z různých bezobratlých živočichů až do velikosti chrousta, ale její velkou část tvoří různé dužnaté plody - moruše, střemchy, vinná réva, ale hlavně třešně. Žluvy se proto často objevují v třešňových sadech a místy se žluvě dokonce říkalo třešňák.

A snad nakonec ještě nejčastější dotaz týkající se žluvy: jaký je rozdíl mezi žluvou a žlunou? Zatímco žluny jsou šplhavci, tedy velcí datlovití ptáci, žluva je, jak je slyšet, pěvec - v obojím je tedy "v".

Základní údaje

Žluva hajní (Oriolus oriolus) je jediný evropský zástupce jinak tropické čeledi pestře zbarvených ptáků. Velikosti kosa. Samec je sytě žlutý s černými křídly a černým ocasem (až na koncový žlutý lem), samice a mladí ptáci žlutavě zelenaví. Obývá listnaté lesy, zahrady a parky, porosty kolem vod apod. Potrava živočišná (hmyz, měkkýši) i rostlinná (dužnaté plody). Hnízdo zaplétá do větví vysoko v korunách stromů. Na snůšce 3 až 5 vajec sedí obvykle jen samice a samec ji krmí, mláďata jsou krmena oběma rodiči. Zimuje v afrických lesích jižně od Sahary. Na hnízdiště přilétá na přelomu dubna a května, opouští je ve druhé polovině srpna a na začátku září. Silně ohrožený, zákonem zvláště chráněný druh.

autor: Pavel Pelz

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...