Sýkora koňadra

7. březen 2002
Vědecké zařazení Pěvci

Vždycky když poprvé zaslechnu po dlouhých zimních dnech vesele znějící rytmické volání sýkory koňadry, ptám se, jak jen to ty sýkory bez kalendáře poznají, že už se přehoupl slunovrat a že je třeba přivolávat jaro. Nechce se člověku věřit, že takzvané biologické hodiny, které každý živočich v sobě nosí, jdou tak přesně.

Když se za slunečného teplejšího rána začnou v parcích a zahradách všechny sýkory předhánět ve zpěvu, můžeme si všimnout, jak rozdílným způsobem jednotliví ptáci tu svou jednoduchou písničku přednášejí.

Dodržují rytmus, avšak sled, výšku a počet tónů obměňují. Vytvářejí tak celou řadu variant. Když si představíte, že každá koňadra umí těch svých variant až deset, není divu, že někdy i zkušeného ornitologa přivede nezvyklejší varianta do rozpaků a hned nepozná, o který ptačí druh jde. Já se přiznám, že mě občas na jaře některá sýkorka napálí, protože za rok vždycky méně časté varianty zapomenu.

Mimochodem víte, že u nás tráví zimu i velké množství sýkor z velmi vzdálených míst v severní a východní Evropě? V krutějších zimách k nám přilétají sýkory nejen z Polska a Běloruska, ale dokonce až z oblastí daleko za Moskvou, z podhůří Uralu. Máme o tom celou řadu dokladů kroužkovaných sýkor. Naproti tomu část našich sýkor, především mladí ptáci, přezimují u Jadranu a v teplém jižním podhůří Alp v Itálii a Francii. Tenhle jev je jedním z mnoha překvapení, které přineslo kroužkování ptáků. Vždyť dříve byly sýkory koňadry považovány za typicky stálé ptáky.

Sýkora koňadra shání krmení pro mladé.

Základní údaje

Sýkora koňadra (Parus major). Nejběžnější sýkora, velikosti štíhlého vrabce. Hlava je až na bílé tváře černá, černá barva (oproti jiným druhům sýkor) tvoří i náprsenku a pokračuje až na žlutě zbarvené břicho. Mimo dobu hnízdění se koňadra spolu s jinými sýkorami sdružuje v hejnka. Běžný druh v lesích všech typů, zahradách apod. Velmi obratně se ve všech polohách pohybuje po větvích. Živí se převážně hmyzem, na podzim a v zimě pak semeny, pupeny apod. Hnízdění, které začíná v dubnu nebo v květnu, probíhá výhradně v dutinách. Hnízdí dvakrát za rok. Snůšku 6 až 12 vajíček zahřívá zpravidla pouze samička a sameček ji krmí, o mláďata se pak starají oba rodiče. Přelétavá a zčásti tažná (menší část našich ptáků odlétá jihozápadním směrem, u nás zimující koňadry pocházejí ze severovýchodu a východu).

Jak vznikaly nahrávky

Koňadry se začínají ozývat již od prvních slunných dnů v předjaří. Při zpěvu samečci neúnavně opakují jasné a zvučné, až několikaslabičné popěvky, které nejrůznějším způsobem za sebou seřazují a kombinují. Mezi koňadrami nacházíme zpěváky nejrůznějších kvalit, od špatných až po velmi zdatné. Někteří samečkové se ozývají skoro nemelodickými sykavými tóny, zatímco ti nadaní zpívají jasně zvonivé, hlasité a čistě znějící motivy. Od některých koňader slyšíme dokonalé, příjemně znějící melodické zvonkohry. Při pokusech o záznam jejich zpěvu jsem si vždy připadal jako potulný examinátor, který bloudí přírodou a hledá v lesích dosud neobjevené talenty. Potíž je v tom, že je to časově velmi náročná činnost. Svého zpěváka musíme vybrat poslechem na dostatečně velkou vzdálenost. Pak se teprve můžeme ke svému objektu opatrně přibližovat a dát mu čas, aby si na naši přítomnost zvyknul. Koňadry v parku nejsou nijak plaší ptáci, ale v lese je to jiné. Podaří se nám sice přiblížit, ale nepodaří se nám samečka koňadry přimět ke spontánnímu zpěvu. Takže je potřeba čas a trpělivost.

Video: MOS, Adolf Goebel

autor: Pavel Pelz

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.