Rákosník obecný

15. duben 2002
Vědecké zařazení Pěvci

Jak napovídá jeho jméno, je rákosník obecný běžným obyvatelem rákosových, méně často orobincových porostů. Při výběru místa ke hnízdění není zvlášť vybíravý, klidně zahnízdí i v rákosince, která má rozlohu jen pár čtverečních metrů a leží třeba i daleko od vody.

V takové malé rákosince skutečně není problém rákosníka obecného spatřit, horší je to v rozsáhlých, hustých rákosinách, kde však na jeho přítomnost vždy upozorní zpěv, který je nápadný přísně dodržovaným taktem a vždy několikrát opakovanými motivy. Tyto motivy lze, na rozdíl od složitějších ptačích hlasů, velice vhodně a výstižně vyjádřit slovy: čtyři, čtyři, čtyři, tři, tři, čtyři, čtyři a podobně. Sameček zpívá vždy vsedě, na stéblu, někdy při zpěvu ručkuje po rákosu nahoru a poměrně často zpívá v noci.

Rákosník je skutečným mistrem v prolézání hustých rákosových houštin. Po stéble leze nahoru i dolů, vždy šikmo ze strany. Zajímavé je to, že vždy se přijde podívat na toho, kdo se v rákosí pohybuje, a obyčejně se přitom ozve svým zavarováním a někdy i několika motivy zpěvu.

Rákosník obecný k nám přilétá poměrně pozdě, až koncem dubna nebo začátkem května, rozezpívá se a vzápětí začne stavět i hnízdo. Na stavbě hnízda se podílejí oba partneři, kousky rákosových listů postupně obtáčejí a svazují dohromady několik rákosových nebo orobincových stébel, takže to pak vypadá, jako by stébla skutečně prorůstala stěnami hnízda, které je zavěšeno zhruba 60 centimetrů nad vodou nebo nad zemí. Někdy staví na zelených tohoročních stéblech, jindy na suchých stéblech starých. Stavba takové zavěšené kolébky trvá páru asi tak jeden týden. Košíček hnízda je hluboký, horní okraj je přehnutý dovnitř, takže vajíčka z hnízda nevypadnou ani při prudkém větru.

Základní údaje

Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) je menší než vrabec. Typický druh rákosin. Často jej lze spatřit při přeletu mezi trsy rákosu, létá prudce a vlnitě s částečně rozevřeným ocasem. Sameček za zpěvu šplhá po stéble nahoru. Tažný; přilétá koncem dubna, odlétá v září. Hnízdo je vpleteno mezi stébla rákosu nebo orobince. Živí se hmyzem.

Jak vznikaly nahrávky

Rákosník obecný se ozývá mlaskavými zvuky nebo nepříliš melodickým zpěvem. Hlasem se nejvíce podobá jakési zdrobnělině rákosníka velkého. Zpěv je poměrně dlouhý a zní dosti drsně. Většinou jsou to stále opakované jednoslabičné nebo dvouslabičné motivy, neznějící příliš zpěvně. Zpívá v sedě ze stvolu rákosu nebo z jeho vrcholu. Rákosníka často zaslechneme zpívat i během noci. Pokud nalezneme dobře rozezpívaného jedince v tichém prostředí, není zvukový záznam dobrým směrovým mikrofonem příliš problematický.

autor: Pavel Pelz