Pisík obecný

30. září 2011
Vědecké zařazení Bahňáci (čejka, kulíci atd.)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pisík obecný
0:00
/
0:00

Pisík obecný je naším docela běžným bahňákem. Samotný název bahňák znamená, že se s ním můžeme setkat při březích rybníků, jezer, ale zejména na nějakých vodotečích. Právě taková místa, vodoteče a jejich štěrkové, případně písčité náplavy tento drobný bahňák vyhledává pro svoje hnízdění.

Dá se říct, že není u nás nikterak početný. Jako jeho hnízdiště jsou významná zejména kartpatská pohoří, respektive říčky, které mají prameny v karpatských pohořích, tedy především řeka Morava, řeka Odra a jejich přítoky. Tam dost často slýcháváme jeho typický, jasný, přímo pronikavý hlas.

V době toku po příletu, to znamená asi tak od poloviny dubna, začínají pisíci na hnízdištích tokat.V tu dobu se pisíci ozývají často, opakovaně a dlouho takovým trylkovitým hláskem, který může nepřetržitě trvat 15 i více minut. Faktem je, že takový hlas působí nejen jako stimul pro hnízdní partnerku, ale také jako obranný prvek proti případnému vetřelci.

0:00
/
0:00

Je však samozřejmé, že pisíci se na hnízdištích při obhajobě svého teritoria jenom neozývají. Využívají celou škálu dalších projevů, především různých zastrašovacích postojů, prudkých letů proti sokovi apod.

S hlasem pisíka se u našich vod můžeme setkat prakticky jenom od poloviny dubna do konce září. Pisík obecný totiž zimu tráví na zimovištích, která jsou obvykle až v subsaharské a jižní Africe.

Základní údaje

Pisík obecný (Actitis hypoleucos) je o něco menší než kos, má hnědočerný hřbet, ocas a hlavu s černým, poměrně dlouhým zašpičatělým zobákem a výrazným bílým pruhem nad okem. Má šedohnědé hrdlo, bílé břicho a hnědožluté končetiny. Samec a samice jsou zbarveni stejně. Je to malý dlouhokřídlý pták z čeledi slukovití a spolu s pisíkem americkým jediný zástupce rodu Actitis.

autor: Pavel Pelz