Mateřídouška časná

22. září 2010

Vytrvalý plazivý druh, raně kvetoucí zástupce na druhy bohatého rodu. Roste na výslunných stráních, na písčinách a ve světlých hájích teplých oblastí. Zvlášť hojná bývá na vápnitých půdách. Doba květu: květen - červen Třída: Dvouděložné Čeleď: Pyskaté (Hluchavkovité) Latinský název: Thymus praecox OPIZ.