Labuť velká

23. květen 2002
Vědecké zařazení Vrubozobí (kachny, husy)
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Labuť velká
0:00
/
0:00

Podle antických autorů miluje hudbu, a když umírá, překrásně zpívá. V angličtině má druhové jméno „mute“, tedy němá. Ve skutečnosti se ozývá různými nepříliš libozvučnými zvuky.

Není to nijak dávno, kdy u nás labuť ještě nehnízdila. Naším územím pouze protahovali ptáci z populací hnízdících na severu, anebo byly krotké labutě chovány na jezírkách v zámeckých parcích. Jak se uvádí, právě krotké labutě, které daly přednost životu na svobodě, byly na počátku šíření tohoto druhu na území České republiky. Dokonce jsou známi i praotec a pramáti našich labutí: šlo o pár s amputovanými křídly, který byl již před rokem 1945 chován v Blatné na jihu Čech a v roce 1948 přesídlil z vodního příkopu blatenského zámku na rybník Sladovnu. Tam začal odchovávat mláďata, z nichž některá byla odchycena a vysazena na jiných místech a ostatní ani nebylo třeba chytat a vysazovat, protože si rybníky ke hnízdění našla sama.

0:00
/
0:00

Možná častěji než hlas labutí zaslechneme zvuky, které vydávají svými křídly. Nezapomenutelné je slyšet svistot letek labutího hejna nad zamrzlým rybníkem. Za pozornost ale stojí i hlučný vzlet labutě.

Šíření labutí bylo u nás mimořádně úspěšné. V roce 1964 u nás sice ještě hnízdilo jen 24 párů, ale během 70. a 80. let 20. století obsadily labutě prakticky celé území naší republiky a jejich početnost se neustále zvyšovala. Ani dnes rozhodně nehrozí, že by u nás labutě zapěly svou labutí píseň. Naštěstí se musíme spokojit s jejich nepříliš libozvučným hlasem, který ovšem labutě víc než bohatě kompenzují krásou svého zjevu.

Základní údaje

Labuť velká (Cygnus olor). V posledních desetiletích běžný druh, jeden z našich největších ptáků (hmotnost 10 až 15 kg). Samci i samice jsou vzhledově téměř stejní, samec je odlišitelný podle většího černého hrbolu na kořeni zobáku. Mláďata jsou šedohnědá, často i bílá. Výskyt na stojatých a pomalu tekoucích vodách. Živí se zejména vodními rostlinami, v zimě, kdy ji lidé ve městech přikrmují, i pečivem a dalšími potravinami. Hnízdo staví v porostech rostlin na okrajích rybníků. Koncem března nebo v dubnu snáší samice 4 až 8 vajec, a zatímco je zahřívá, samec hlídá a střídá ji pouze na dobu, kdy si samice hledá potravu. Mláďata vodí oba rodiče. Naše labutě jsou převážně stálé, v mimohnízdním období se shromažďují do hejn.

Jak vznikaly nahrávky

Hlasy labutí uslyšíme většinou pouze při kontaktu jednotlivých ptáků ve větších hejnech. Pořízení zvukových záznamů vyžaduje nesmírnou trpělivost, hodiny čekání a pozorování. Nehnízdící ptáci se sdružují do hejn, která máme možnost sledovat na velkých vodních plochách. Labutě mají zvyk pomalu plavat po určitých drahách a cestách, které sice nepravidelně, ale téměř denně v různých časech navštěvují. Jistá místa preferují pro vyhledávání potravy a jiná volí pro svůj odpočinek. Bývá to v klidných závětrných zákoutích rákosových porostů. Počkáme-li pár hodin na takových místech, máme naději, že se dočkáme připlutí hejna. Aby se ale hejno začalo dorozumívat hlasovými projevy, nesmí mít o naší přítomnosti sebemenší tušení; nesmí být zaujato ostražitým pozorováním okolí. V takových chvílích uslyšíme někdy překvapivé, nepříliš hlasité chraptivé a chrochtavé zvuky.

Video: MOS, Adolf Goebel

autor: Miroslav Bobek