Králíček ohnivý

24. leden 2003
Vědecké zařazení Pěvci

Jemné pískání, kterým se v lesích ozývají dva druhy našich nejmenších ptáků, králíčci obecný a ohnivý, se snadno přeslechne nebo ho někteří lidé s horším sluchem vůbec nezachytí. Králíčky přitom málokdy vídáme: pohybují se téměř výhradně v korunách smrků. Při pozorném pohledu do koruny, odkud se ozývají, je zpravidla uvidíme, když obletují okraje větví nebo se u nich zastaví v třepotavém letu. Přitom ovšem jen se štěstím zaznamenáme oranžový, černě a bíle lemovaný podélný proužek na hlavě králíčka ohnivého, kterým se liší od králíčka obecného.

0:00
/
0:00

Jemné kontaktní hlasy králíčků jsou téměř nerozlišitelné, oba druhy však trochu zkušené ucho snadno rozezná podle zpěvu. Králíček obecný střídá výšku tónu, zatímco králíček ohnivý zpívá jen v jednom tónu se zrychlujícími se intervaly. Tento rozdíl se naučili ornitologové využívat ke zjišťování výskytu králíčka ohnivého u nás teprve v posledních desetiletích. A tak se ukázalo, že králíček ohnivý je mnohem početnější, než se dříve podle jednotlivých pozorování myslelo. Žije přitom od umělých smrčin v nížinách až po horní hranici lesa.

Nalézt hnízdo králíčků je kus umění, trpělivosti a štěstí. Je to malá stavba zpravidla vysoko na stromě v nejhustším jehličí, se silnými stěnami z mechu a hmyzího přediva, uvnitř vystlaná drobnými pírky. Vajec snáší samička až dvanáct. Od podzimu do jara pak můžeme u nás vidět převážně králíčky obecné - králíčci ohniví po vyhnízdění mizí do teplejších částí Evropy.

Základní údaje

Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) je podobný králíčku obecnému, shora zelený, zespodu bělavý. Středem temene se táhne černě lemovaný proužek - buď ohnivě oranžový (u samce), nebo zlatožlutý (u samičky). Od k. obecného se dále liší černou páskou přes oko a bělavým nadočním proužkem. Vyskytuje se v jehličnatých lesích, kde v korunách stromů sbírá hmyz. Do hnízda vpleteného mezi tenké větvičky snáší samička 8 až 10 vajec; při druhém hnízdění je snůška menší. Sedí pouze samice, krmí oba rodiče. Částečně tažný druh, jehož zimoviště leží v západní Evropě a ve Středomoří. Naši ptáci opouštějí hnízdiště v září a vracejí se na ně v dubnu.