Husa velká

21. únor 2002
Vědecké zařazení Vrubozobí (kachny, husy)

Husa velká a její hnízdní výskyt má u nás velmi zajímavou historii. Byla údobí, kdy byla v rybničních oblastech zcela běžným ptákem, i údobí, kdy byla téměř vyhubena. Od 50. let se díky ochranářským snahám, především zřizování rezervací, populace hus rychle rozrůstala. V současné době je u nás husa velká opět běžně hnízdícím ptákem na Třeboňsku, Českobudějovicku a na jižní Moravě. Vrátila se i na další dávná hnízdiště na Pardubicku a Českolipsku v severních Čechách.

Husa velká je velmi inteligentní pták, což se mimo jiné projevuje i jejím bohatým hlasovým rejstříkem. Nejznámější je její kejhání za tahu, kdy se v typických formacích ve tvaru písmene V, vysoko na obloze, stěhují husy do zimovišť. Řadu dalších hlasových projevů můžeme slyšet na hnízdištích. Husy jsou velmi obezřetní ptáci a většina jejich aktivit se odehrává časně zrána nebo v noci. Při pastvě, kdy vycházejí na louku na břehu rybníka, vždycky některý houser drží stráž a ostatní husy se spokojeně popásají a povídají si tlumeným „ga, ga, ga“. V případě nebezpečí hlídkující houser vydá ostrý signál a všechny husy zpozorní. Pokud nebezpečí pomine, houser vydá daleko slyšitelný triumfální pokřik.

Husy žijí v příkladném trvalém manželském svazku. V době, kdy husa sedí na vejcích, houser nepřetržitě hlídkuje na hladině, aby včas upozornil partnerku domluveným signálem na případné nebezpečí. V době výchovy housat se rodina přemisťuje známým husím pochodem. Vpředu husa, za ní v řádce jedno house za druhým a konvoj uzavírá houser.

Husa velká

O životě husy velké máme dnes velmi podrobné informace díky kroužkování a značení hus barevnými krčními límci s číselnými kódy, které umožňují individuální rozlišení ptáků. A tak známe zimoviště našich hus v jižním Španělsku a na jezerech v Tunisku a Alžírsku, letní shromaždiště na území Polska, severního Německa, ve Švédsku a dokonce i v Norsku. Obdivuhodná je věrnost hus hnízdištím, na která se vracejí i mladí ptáci, přestože se celý další rok svého života, než pohlavně dospějí, toulají většinou mimo vlast. Staré husy se vracejí ze zimovišť některý příznivý rok velice brzy, často již v polovině února.

Základní údaje

Husa velká (Anser anser) je poněkud menší než domácí husa, celkové zbarvení šedohnědé. Často se v menších skupinách nebo v hejnech zdržuje na zemi, létá v řadě nebo klínu. Žije v trvalých párech. Hnízdo se nachází blízko vody, většinou na zemi, v záplavových oblastech i v rozsochách větví mohutných stromů. Snůška čítá 2 až 10 vajec (ojediněle i přes 20, v takovém případě však jde o vejce více samic) a zahřívá ji pouze samice. Mláďata opouštějí brzo po vylíhnutí hnízdo, pečují pak o ně oba rodiče. Potrava výhradně rostlinná, včetně semen trav a obilovin; v mimohnízdní době za ní husy podnikají hromadné ranní a večerní lety ze shromaždišť na vodách. Naši ptáci zimují především ve Španělsku a Tunisku. Na hnízdiště se vracejí v lednu a v únoru a po vyvedení mláďat se v květnu přesouvají na severněji ležící pelichaniště nebo se shromažďují na velkých vodních plochách (např. Novomlýnská nádrž). Naším územím rovněž početně protahují příslušníci cizích populací.

Jak vznikaly nahrávky

Přílet husích hejn je většinou velmi nápadný pro značné množství ptáků a typické hlasové projevy. Na hnízdištích, u nás na jižní Moravě a v jižních Čechách, můžeme zaznamenat i tisícihlavá hejna. Nepřehlédnutelné je množství hus a nepřeslechnutelné je jejich gagotání. Vždy jsem velice rád pozoroval přílety hejn na hnízdiště. Husy přilétají v klínech nad rybník, najednou se z výšky prudce spouštějí, klín se láme a jednotlivé husy postupně za sebou v přemetech, v tak zvaném „kotrmelcování“ padají o desítku metrů. Těsně nad hladinou pád vyrovnávají a dosedají na hladinu s hlasitým štěbetáním a dorozumíváním se s ptáky dosud letícími v hejnu. Od prvních měsíců roku můžeme také pozorovat tokající páry, které se již společně vrátily ze zimoviště. Husy jsou nesmírně ostražití a nedůvěřiví ptáci, a tak nahrávky jejich hlasů vyžadují zkušenosti s nenápadným chováním v přírodě. Většinou jsem se snažil, mnohokráte marně, ukrýt se v pobřežních rákosových a křovinatých porostech. Často se hejno hus zvedne s hlasitým křikem a s tlukotem křídel z vodní hladiny. Po obletu určitého místa se ptáci opět vracejí a přistávají s hlučnými zvukovými efekty zpět na vodu.

Video: MOS, Adolf Goebel

autor: Jiří Formánek