Hudební festival Archaion Kallos každoročně nabízí široké spektrum hudby východního křesťanství

26. září 2020

Ve středu začne v Praze jedenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Archaion Kallos, jehož název v řečtině znamená Starobylá krása. V Česku je tento festival unikátní – představuje totiž široké spektrum hudby východního křesťanství. Letos na něm zazní byzantská duchovní i lidová hudba, klenoty ruské duchovní hudby a díla předních současných autorů.

Festival Archaion Kallos letos nabídne pět koncertů, bohoslužbu s byzantskou hudbou, přednášku a workshop. Tři z těchto akcí jsou spojeny s hudbou dvou byzantských skladatelů, kteří u nás nejsou příliš známí. Prvního z nich představuje předseda pořádajícího Spolku Philokallia Marios Christou.

„Svatý Jan Koukouzelis je jedním z nejdůležitějších skladatelů, ale také muzikologů nebo hudebních teoretiků byzantské hudby. Žil ve 14. století, což bylo období tzv. byzantské arsnovy a jeho přínos byl opravdu obrovský. Jednak reformoval notaci, a jednak skládal. Je to reprezentant nového stylu, který se nazývá kalofonia. To jsou velmi sofistikované skladby se zajímavou dramaturgií a trvají třeba i 40 minut. Sláva Bohu, z jeho díla se dochovalo hodně skladeb.“

A právě hudbě svatého Jana Koukouzelise je věnována první festivalová akce. Ve středu 30. září se uskuteční zajímavá bohoslužba.

„Bude tzv. všenoční nebo celonoční bdění ke svátku svatého Jana Koukouzelise. On má svátek 1. října, ale liturgický den vždy začíná večer předem, což je 30. září. Bude to v Malé Chuchli, kde je teď poprvé v Česku řecký pravoslavný chrám zasvěcený Narození přesvaté Bohorodice. Tyto bohoslužby na Svaté hoře Athos trvají minimálně pět hodin, někdy i sedmnáct hodin. My to budeme mít od 20:30 hodin do 1 hodiny v noci. Myslím si, že je to poprvé, kdy se něco takového v Praze koná.“

Podle starého kalendáře pravoslavné církve však svátek svatého Jana Koukouzelise připadá na 14. října a na tento den pořadatelé festivalu zařadili koncert, na kterém zazní jak hudba tohoto světce, tak i soudobých autorů.

„Už pátým rokem vždy máme koncert, který se nazývá Hesychasmus – hudba (z) ticha. A to je velmi zajímavé, protože svatý Jan Koukouzelis byl hesychastou, tzn. že celý týden byl a modlil se sám, s nikým nemluvil, důležité bylo ticho. Měl co nejméně aktivit a podnětů ze světa. A otázka zní, jak je možné, že takový asketa psal hudbu, která je velmi upovídaná. A proto i ten koncert má podtitul Mnohozvučné ticho, protože to ticho je kolébka hudby – a nejen hudby, ale všeho. Na koncertě zazní jak původní hudba svatého Jana Koukouzelise, tak i hudba byzantská o něm (chvalozpěvy ke svátku), ale také zvukové instalace českých autorů Mikuláše Mrvy a Slavomíra Hořínky.“

Ve čtvrtek 8. října se uskuteční koncert věnovaný dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám: německé mystičce svaté Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce svaté Kassii. Ta žila v 9. století v Konstantinopoli a u nás není moc známá.

„Kassia byla z bohaté rodiny, byla velmi krásná a vzdělaná, ale nakonec se rozhodla pro mnišský život. Žila v klášteře v Konstantinopoli, který dnes už bohužel neexistuje, a tam tvořila. Asi to nejdůležitější je, že neexistuje dnešní Řek, který nezná její tvorbu, i když o tom neví, protože v kostele se tyto skladby zpívají dodnes. Nejznámější skladba je tzv. Tropario tis Kassianis, Tropár svaté Kassie, v Řecku se mu říká také Kassiani a zpívá se ve Velkém týdnu. A dokonce v Aténách byl takový zvyk, že se to nezpívalo jenom v kostelech, ale zpěváci to zpívali i po kavárnách.“

Součástí festivalu bude také koncert Pocta Petru Iljiči Čajkovskému a večer věnovaný současným autorům. Poslední koncert zazní v pátek 16. října.

„Vždy se snažíme, aby jeden z těch koncertů nebyl ani v kostele, ani v sále vážné hudby, aby ten festival nebyl moc vážný, nebo moc duchovní. Takže poslední letošní koncert se nazývá Byzanc jinak! Pražskému publiku představí lidovou hudbu pravoslavných národů. Tentokrát to bude v podání řeckého zpěváka Gerasimose Papadopoulose ve spolupráci s pražským improvizačním triem Fahrza.“

Festival Archaion Kallos doprovodí výstava malovaných křížů podle tradice tzv. Veselého hřbitova v Rumunsku, kterou hostí pravoslavný chrám v Kinského zahradě v Praze.

Spustit audio