Bramborníček hnědý

4. červenec 2001
Vědecké zařazení Pěvci

Pokud pozorně vnímáte zvuky přírody a uslyšíte někde u louky značně zvučný, krátký ,švitořivý a skřípavý hlas, pak je vhodné pozorně se podívat po vyšších rostlinách nebo nějakých větvích, sloupcích či drátech vyčnívajících z travního porostu. A na jednom z těch vyvýšených bodů můžete vidět nenápadného bělavě šedého malého ptáka, s dosti velkou štíhlou hlavou a tmavým a bílým proužkem přes boky hlavy.

Na jednom místě dlouho nevydrží a brzy přeletí na další vyhlídkový bod. Máte před sebou jednoho z našich dvou druhů bramborníčků – bramborníčka hnědého.

Bramborníček je jméno související s tím, že oba druhy, a zejména bramborníček hnědý, se po vyhnízdění a při průtahu objevují v polích, hlavně v brambořištích. Jinak pole nejsou pro jeho život nezbytná – snad pokud jsou v nich vodní příkopy zarostlé hustě trávou a jinou vegetací. Hlavním životním prostředím bramborníčka hnědého jsou louky. Původně to byly patrně především vlhké louky v nížinách, v jejichž zbytcích dodnes občas hnízdí. S jejich vysoušením a přeměnou v orná pole však z nížin téměř zmizel a mnohem početnější je dnes na loukách v pahorkatinách až horách. Hnízdí dokonce i na horských loukách nad hranicí lesa. Některé výše položené oblasti osídlil teprve v nedávné době, jak ukazuje příklad Českomoravské vysočiny.

Bramborníček hnědý - samička

Bramborníček hnědý je tažný druh, který zimuje v Africe až jižně Sahary. Proto přiletuje na hnízdiště poměrně pozdě, až koncem dubna. Páry však ihned začínají s hnízděním: Samička staví hnízdo v hustém travním porostu na zemi, do kterého klade 5 až 6 tmavě modrozelených vajec. Zhruba po 14 dnech se mláďata líhnou, dalších 14 dní je rodiče krmí ve hnízdě. Jako potrava slouží jak rodičům, tak mláďatům malí bezobratlí živočichové: ty bramborníčci vyhlížejí z vyvýšeného místa a buď je sbírají ze země, nebo letící hmyz obratně lapají v letu ve vzduchu. Ještě dalších 14 dní po vyvedení krmí rodiče mláďata již mimo hnízdo, pak se však rodinné vazby rozpadnou. A ihned poté, již v červenci až v srpnu se bramborníčci vydávají na dalekou pouť do afrických zimovišť. A jako u všech malých ptáků, první nebezpečnou cestu do neznámých končin nepřežijí dvě třetiny nezkušených mláďat, pouze třetina se vrátí druhým rokem na naše louky.

Základní údaje

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) je menší než vrabec. Důležité rozlišovací znaky jsou bílý proužek nad okem a velká bílá pole po stranách ocasu. Je obyvatelem vlhčích nekosených luk s vyššími bylinami, pastvin a mezí. Sedává na vyvýšených místech, odkud vyletuje za potravou: hmyzem a jinými drobnými živočichy. Hnízdo si staví na zemi v trávě nebo jiném rostlinstvu; shora je dokonale skryté. Vajíček mívá 5 až 6, sedí jen samička, mláďata krmí oba staří ptáci. Táhne jihozápadním směrem do subsaharské Afriky. Odlétá koncem srpna a v září, vrací se v dubnu a začátkem května. Jako zvláště ohrožený druh je podle zákona zvláště chráněný.

autor: Karel Hudec

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.