Bramborníček hnědý

4. červenec 2001
Vědecké zařazení Pěvci

Pokud pozorně vnímáte zvuky přírody a uslyšíte někde u louky značně zvučný, krátký ,švitořivý a skřípavý hlas, pak je vhodné pozorně se podívat po vyšších rostlinách nebo nějakých větvích, sloupcích či drátech vyčnívajících z travního porostu. A na jednom z těch vyvýšených bodů můžete vidět nenápadného bělavě šedého malého ptáka, s dosti velkou štíhlou hlavou a tmavým a bílým proužkem přes boky hlavy. Na jednom místě dlouho nevydrží a brzy přeletí na další vyhlídkový bod. Máte před sebou jednoho z našich dvou druhů bramborníčků - bramborníčka hnědého.

0:00
/
0:00

Bramborníček je jméno související s tím, že oba druhy, a zejména bramborníček hnědý, se po vyhnízdění a při průtahu objevují v polích, hlavně v brambořištích. Jinak pole nejsou pro jeho život nezbytná - snad pokud jsou v nich vodní příkopy zarostlé hustě trávou a jinou vegetací. Hlavním životním prostředím bramborníčka hnědého jsou louky. Původně to byly patrně především vlhké louky v nížinách, v jejichž zbytcích dodnes občas hnízdí. S jejich vysoušením a přeměnou v orná pole však z nížin téměř zmizel a mnohem početnější je dnes na loukách v pahorkatinách až horách. Hnízdí dokonce i na horských loukách nad hranicí lesa. Některé výše položené oblasti osídlil teprve v nedávné době, jak ukazuje příklad Českomoravské vysočiny.

Bramborníček hnědý je tažný druh, který zimuje v Africe až jižně Sahary. Proto přiletuje na hnízdiště poměrně pozdě, až koncem dubna. Páry však ihned začínají s hnízděním: Samička staví hnízdo v hustém travním porostu na zemi, do kterého klade 5 až 6 tmavě modrozelených vajec. Zhruba po 14 dnech se mláďata líhnou, dalších 14 dní je rodiče krmí ve hnízdě. Jako potrava slouží jak rodičům, tak mláďatům malí bezobratlí živočichové: ty bramborníčci vyhlížejí z vyvýšeného místa a buď je sbírají ze země, nebo letící hmyz obratně lapají v letu ve vzduchu. Ještě dalších 14 dní po vyvedení krmí rodiče mláďata již mimo hnízdo, pak se však rodinné vazby rozpadnou. A ihned poté, již v červenci až v srpnu se bramborníčci vydávají na dalekou pouť do afrických zimovišť. A jako u všech malých ptáků, první nebezpečnou cestu do neznámých končin nepřežijí dvě třetiny nezkušených mláďat, pouze třetina se vrátí druhým rokem na naše louky.

Bramborníček hnědý - samička

Základní údaje

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) je menší než vrabec. Důležité rozlišovací znaky jsou bílý proužek nad okem a velká bílá pole po stranách ocasu. Je obyvatelem vlhčích nekosených luk s vyššími bylinami, pastvin a mezí. Sedává na vyvýšených místech, odkud vyletuje za potravou: hmyzem a jinými drobnými živočichy. Hnízdo si staví na zemi v trávě nebo jiném rostlinstvu; shora je dokonale skryté. Vajíček mívá 5 až 6, sedí jen samička, mláďata krmí oba staří ptáci. Táhne jihozápadním směrem do subsaharské Afriky. Odlétá koncem srpna a v září, vrací se v dubnu a začátkem května. Jako zvláště ohrožený druh je podle zákona zvláště chráněný.