Zvonečník hlavatý (řepka hlavatá)

Středně vysoká vytrvalá bylina, rostoucí porůznu na vlhkých horských loukách a skalách, zvláště na vápencovém podkladu, řidčeji také na slatinných lukách v nížinách. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Zvonkovité Latinský název: Phyteuma orbiculare L.