Vstavač kukačka

Nižší vytrvalá bylina s kulatými hlízami, roztroušeně rostoucí na sušších lukách, ve světlých lesích a na křovinatých stráních. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Orchis morio L.