Vřes obecný

Nízký mechovitý keřík, obecný na nevýživných lesních a rašelinných půdách, v písčinách a na pastvinách. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Vřesovité Latinský název: Calluna vulgaris (L.) HULL.