V bývalé židovské škole v Jičíně je expozice o židovských spisovatelích

24. srpen 2014

Jičín je známý jako „město pohádky“ a také jako „Valdštejnovo město“, ale vězte, že je tam i zajímavá židovská čtvrť a židovský hřbitov. V ulici, která má dodnes název Židovská, což je u nás výjimka, se dochovala synagoga, židovská škola a několik obytných domků. A tak i Jičín patří k deseti lokalitám Česka, kde byly v rámci projektu 10 hvězd revitalizovány židovské památky.

Jakých památek se v Jičíně týkal projekt 10 hvězd, uvádí jeho koordinátor Jan Kindermann:

Jan Kindermann: „Ta jičínská synagoga je poměrně malá, je to barokní synagoga, která byla obnovena už v roce 2008, ale teď jsme v rámci projektu 10 hvězd dodělali ještě nějaké detaily, třeba dveře, odvlhčení té budovy, doplňovalo se Desatero. A je zajímavé, že vedle je velký dům, což je budova bývalé židovské školy, která slouží jako expozice o židovských spisovatelích, dramaticích, kriticích i novinářích. Je to snaha o výčet všech spisovatelů, kterých je tam zastoupeno na dvě stě.“

Synagoga v Jičíně - pohled na bimu a aron ha-kodeš

První část expozice je věnována židovským autorům, kteří psali v němčině. Patří k nim i mikulovský rodák Hyeronimus Lorm, který byl od mládí handicapován, neslyšel a byl téměř slepý. Přesto se zúčastnil bojů na barikádách, věnoval se literární, básnické i divadelní tvorbě. Navíc je tvůrcem dotykové abecedy, pomocí níž se hluchoslepí lidé dorozumívají s okolním světem. A jak říká Jan Kindermann, v této části expozice najdeme i velmi zvučná jména.

Jan Kindermann: „Jednak je to ten pražský kavárenský kruh – Max Brod, Franz Kafka, Franz Werfel...“

Expozice o česky píšících židovských autorech v synagoze v Jičíně

Další sál expozice představuje česky píšící židovské autory – například Karla Poláčka, Ivana Olbrachta, Egona Hostovského a Viktora Fischla. Poslední část expozice je věnována židovským novinářům, redaktorům, nakladatelům, ale také filmařům a autorům, kteří ve své tvorbě zachytili tragédii holocaustu. Průvodkyně Židovskou školou a synagogou v Jičíně Nikola Mauerová o ní říká:

Nikola Mauerová: „Máme tam zmínku o Alfrédu Radokovi, myslím, že není nikdo, kdo by neznal Cenu Alfréda Radoka. Pak je tam ještě redakce Oty Pavla, která také není vyloženě udělaná jako pravá redakce, je to jen taková závěrečná tečka za celou naší expozicí.“

Expozice v přízemí Židovské školy připomíná jičínského rodáka Karla Krause.

Pracovna Karla Krause v expozici o židovských spisovatelích v bývalé židovské škole v Jičíně

Jan Kindermann: „Ve své době na přelomu 19. a 20. století to byl významný spisovatel, dramatik, kritik a jeho Poslední dnové lidstva kritizovaly 1. světovou válku a všechny ty hrůzy, které se během ní děly, byť zemřel před 2. světovou válkou a ani netušil, že ta další válka bude ještě horší.“

Nikola Mauerová: „Je mu věnovaná jedna místnost, kde je vytvořena jakýsi pracovna Karla Krause, není to původní pracovna, ale je to uděláno jako památka na něj, protože se tady narodil, má tady rodný dům, rád se do Jičína vracel. Ač zemřel ve Vídni, tak si myslíme, že tady v té expozici je vhodné připomenout jeho památku.“

A Nikola Mauerová dodává, jak na expozici o Karlu Krausovi reagují německy mluvící turisté.

Nikola Mauerová: „Znají ho a chválí si to, ačkoliv je zatím nevýhoda, že expozice je pouze v češtině.“

Sál v bývalé židovské škole v Jičíně, ve kterém probíhají koncerty, přednášky, kurzy a přechodné výstavy

V přízemí židovské školy je také místnost, která je určena pro výstavy, koncerty, přednášky a kurzy o židovské kultuře. Židovskou kulturu už delší dobu v Jičíně prezentuje obecně prospěšná společnost Baševi, která vznikla v roce 2002. Mimo jiné každoročně pořádá festival Jičínský šoulet, jehož poslední ročník se uskutečnil minulou neděli. Jméno Baševi je spojeno s postavou Jakoba Baševi von Treuenburg, což byl finančník Albrechta z Valdštejna a dvorní Žid rakouských císařů.

Spustit audio