Třeslice prostřední

21. září 2010

Středně vysoká, vytrvalá a volně trsnatá tráva s třepetavou rozkladitou latou vejčitě srdčitých klásků. Běžná na suchých lukách, na pastvinách a ve světlých lesích. Doba květu: květen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Briza media L.