Synagogy Čech, Moravy a Slezska – 2. díl

26. leden 2007

Židovská radnice, Vysoká, Klausová a Maiselova synagoga, druhý nejstarší Židovský hřbitov v Praze na Žižkově, Španělská synagoga s vnitřní Zimní synagogou, Jáchymova ulice s bývalou budovou Židovského muzea.

Celý pořad si můžete poslechnout na této stránce, z kapacitních důvodů jsme však byli nuceni zvuk rozdělit na dvě části.

Poslech části 2a:

Poslech části 2b:

Také ve 2. pořadu dlouhodobého cyklu Synagogy Čech, Moravy a Slezska zůstáváme v Praze. Židovské památky zde jsou v tak dobrém stavu, že vydají ještě na další pokračování, s nímž v budoucnu počítáme. Jejich akustika je rovněž znamenitá. Posluchači to mohou posoudit hned v úvodu - spolu s rozhlasovými mikrofony projdou budovou radnice Židovské náboženské obce v Maiselově ulici do Vysoké synagogy, jejíž tichý vznosný prostor neruší ani provoz v okolních rušných ulicích. V dalších synagogách je možno zaznamenat, jak odlišně "zní" hlavní loď, je-li tak dlouhá jako v Maiselově synagoze nebo tak vysoká jako v synagoze Španělské. Zcela jiný zvuk má schodiště, galerie, komorní expozice v Zimní synagoze, ulice na Starém Městě s fiakry a klapajícími podkovami koní, volný prostor Židovského hřbitova na Žižkově se zadními trakty domů, od nichž se vše odráží...

Nejsme však žádní "lovci zvuku", chápeme jej jako kulisu, nejpodstatnější je vlastní obsah pořadu. Ten je střídavě potěšující, je-li řeč o význačných rabínech a dalších osobnostech v historii Židovské náboženské obce, jindy naopak neradostný - kupříkladu Španělská synagoga za války sloužila jako jedno gigantické skladiště konfiskovaného židovského majetku. V dalších čtyřiceti letech pak došlo k devastaci mnoha vzácných židovských památek a lokalit:

Španělská synagoga

"K největším zásahům zde na Židovském hřbitově na Žižkově došlo za komunistického režimu, kdy nikdo odpovědný nebral na židovské tradice a zvyky žádný ohled. Když se rozšiřovaly Mahlerovy sady, byly náhrobky většinou zasypány, kameny odvezeny, ale nikdy nedošlo k pietnímu přenesení ostatků. Ještě horší to bylo, když se začala stavět žižkovská televizní věž. Najely sem buldozery a zařízly se do země jako do staveniště. V té době se o tom s židovskou komunitou nikdo nebavil..." říká průvodce pořadem a stálý spolupracovník cyklu ředitel Židovského muzea v Praze dr. Leo Pavlát. To, co z původního Židovského hřbitova v Praze 3 na Žižkově zbylo, se naštěstí podařilo velmi dobře obnovit.

V pořadu zazní také nejstarší synagogální zpěvy a lidové židovské duchovní písně a část elegie Avigdora Kary "Všechna ta neštěstí" o pogromu v pražském židovském ghettu v roce 1389.

Páteční večer vysíláme ke Dni památky obětí holocaustu 26. ledna ve 20 hodin.

Seznam použité hudby najdete zde...

autor: Vladimíra Lukařová
Spustit audio