Svlačec rolní

22. září 2010
Třída Dvouděložné | Čeleď Svlačcovité

Vytrvalá poléhavá nebo popínavá bylina s dlouhými tenkými lodyhami, velmi obecná jako polní plevel a dále na mezích, v příkopech, na pastvinách a ve stepních stráních. Doba květu: květen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Svlačcovité Latinský název: Convolvulus arvensis L.