Sveřep střešní

21. září 2010

Jednoletá nebo ozimá nižší trsnatá tráva s latou jednostranně převislých klásků. Hojná na rumištích, podél cest a u tratí. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus tectorum L.