Sveřep měkký

21. září 2010

Středně vysoká jednoletá až dvouletá trsnatá tráva, častá u cest, na lukách, na rumištích a v polích. Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Bromus mollis L.