Střevíčník pantoflíček

21. září 2010
Třída Jednoděložné | Čeleď Vstavačovité

Středně vysoká vytrvalá oddenkatá rostlina s velmi ozdobnými květy. Patří mezi naše nejkrásnější orchideje. Květ střevíčníku je až 4 cm dlouhý, tvarem i barvou v naší květeně ojedinělý. Pysk má tvar pantoflíčku. Roste vzácně ve světlých listnatých lesích, zvláště na vápnitých půdách. Chráněný! Doba květu: květen - červen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Cypripedium calceolus L.