Srha laločnatá (říznačka)

21. září 2010

Vyšší vytrvalá trsnatá tráva, velmi častá na lukách, pastvinách, v příkopech a ve světlých lesích. Důležitá pícnina. Doba květu: červen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Dactylis glomerata L.