Sítina rozkladitá

21. září 2010
Třída Jednoděložné | Čeleď Sítinovité

Statná, hustě trsnatá vytrvalá bylina, obecná na vlhkých lukách, na pastvinách, v bažinách a při březích vod. Doba květu: červen - říjen Třída: Jednoděložné Čeleď: Sítinovité Latinský název: Juncus effusus L.