Řebříček bertrám

22. září 2010

Vyšší vytrvalá bylina, roztroušeně rostoucí na vlhkých lukách, příkopech a v pobřežních křovinách. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Achillea ptarmica L.