Putování je IN aneb poutní místa plzeňské diecéze

14. duben 2013

S přicházejícím jarem už leckdo z nás začíná pomýšlet na výlety, a tak Vás teď pozveme na místo, kde k nim určitě najdete inspiraci. Po zimní přestávce se totiž opět otevřely brány Muzea církevního umění v Plzni, které sídlí v bývalém klášteře a letošní sezónu zahájilo výstavou o poutních místech plzeňské diecéze. Na ní si můžete zakoupit i novou knihu Putování je in, která tyto pozoruhodné lokality představuje.

Slavnostním průvodem v křížové chodbě kláštera za zpěvu církevních písní byla zahájena druhá sezóna v dějinách Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum představuje liturgické předměty a roucha, obrazy a sochy významných umělců a je velmi zajímavé i z architektonického hlediska. Sídlí totiž v bývalém františkánském klášteře v centru Plzně, který byl založen zároveň s městem Plzní na konci 13. století a ze všech slohových období se v něm zachovaly prostory. S novou návštěvnickou sezónou byla v muzeu otevřena i výstava Poutní místa plzeňské diecéze. Jak říká její kurátor Luděk Krčmář ze Západočeského muzea v Plzni, výstava má dvě části.

„Návštěvníci mají možnost seznámit se s výběrem poutních míst na území dnešní Plzeňské diecéze, to je ta panelová část výstavy, kde se v jednotlivých heslech seznámí s historií těch poutních míst, s tím, proč jsou vlastně poutní, jaké v nich jsou milostné sochy, milostné obrazy a tak podobně. A v druhé části má návštěvník možnost vidět ve vitrínách třírozměrné předměty ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, které dokumentují ty samotné poutě.“

Vernisáž výstavy Poutní místa plzeňské diecéze

Vystaveny jsou například předměty, které si naši předkové přiváželi z poutí.

„Jsou to třeba různé svatostky, což jsou kovové předměty, které nosili jako amulety, jsou prezentování poutní obrázky z těch míst, které na území Plzeňské diecéze jsou, ale samozřejmě nejen to, protože řada poutníků chodila třeba do rakouského Mariazell za hranice, takže třeba ty poutní obrázky, růžence a další předměty, které si mohli zakoupit v těch poutních místech, jsou také prezentovány.“

Luděk Krčmář

Souběžně s výstavou vznikla i kniha Putování je in s podtitulem Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti plzeňské diecéze. Čtenáři v ní najdou historické informace o těchto lokalitách, popis jejich současného stavu, fotografie a souřadnice GPS. Jejím autorem je rovněž historik Luděk Krčmář.

„Těch míst, které byly uznány konsistoří jako oficiální poutní místa, je na území dnešní Plzeňské diecéze okolo 30-40, ale míst zvláštní zbožnosti a dalších poutních míst lokálního charakteru je samozřejmě daleko více. V té publikaci jich je prezentováno okolo osmdesáti, na výstavě okolo čtyřiceti, nicméně mohu říct, že podle mého bádání, které v této oblasti trvá asi deset let, tak z toho, co mám doma zapsáno, písemné zmínky a historické souvislosti, vyplývá, že to jsou určitě stovky míst.“

Publikace Putování je in s podtitulem Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti plzeňské diecéze

A jak dodává architekt Jan Soukup, který inicioval zřízení Muzea církevního umění, poznávat církevní památky na Plzeňsku je důležité i z toho důvodu, že Plzeň bude v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury.

„Součástí toho je i pohled na duchovní tradice toho města. Plzeň patří v rámci českého státu k městům, která byla vždy katolická, která se v 15. století postavila husitské revoluci, a to Plzeň ovlivnilo. Myslím si, že v rámci toho Evropského hlavního města kultury je důležité na tuto tradici upozornit a uvést ji v život, aby to pořád byla živá součást toho města. Kdyby tomu tak nebylo, tak to město ochudíme.“

Architekt Jan Soukup

Výstavu Poutní místa plzeňské diecéze můžete navštívit do 2. června.

Spustit audio