Psárka luční

21. září 2010

Vysoká, slabě trsnatá tráva, hojná na vlhčích lukách, v příkopech a v lužních lesích. Je to cenná pícnina. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Alopecurus pratensis L.