Protěž alpská (plesnivec alpský)

22. září 2010

Vytrvalá nízká bylina rostoucí na vápencových skálách Karpat. V ostatních horách bývá někdy také vysazována a zplaňuje. Je přísně chráněná! Doba květu: červen - září Třída: Dvouděložné Čeleď: Složnokvěté (Hvězdnicovité) Latinský název: Leontopodium alpinum CASS.