Progresivní židovská komunita Ec chajim začala pořádat oslavy šabatu po internetu

29. březen 2020

Z důvodu ochrany zdraví a potlačení pandemie koronaviru bylo zrušeno konání náboženských akcí, ke kterým v židovském prostředí přirozeně patří i pravidelné šabatové bohoslužby. Přitom izolace na nás všechny bez rozdílu klade velké psychické nároky a to více řada z nás potřebuje podporu duchovní. Tu některé náboženské obce poskytují i po internetu.

„Když nemůžeme jít do fyzické synagogy, musíme si vystačit alespoň s tou virtuální a modlit se takzvaně online,“ říká rabínský student David Maxa z pražské progresivní židovské komunity Ec chajim, která svůj první onlin kabalat šabat oslavila 20. března.

„Když jsme připravovali náš první online kabalat šabat, mysleli jsme si, že se k němu nepřipojí více než 10-15 lidí. Ale doslova nám spadla čelist, když jsme zjistili, že jsme ve spojení s téměř šedesáti židovskými domácnostmi z celého Česka. Pro mě bylo fascinující, že jsem byl v jednu chvíli prostřednictvím kamery na návštěvě u tolika lidí a stejné množství lidí bylo u mě. Mnozí z nich se oblékli jako do synagogy a připravili krásný šabatový stůl se svíčkami, vínem, chalou a tradičními pokrmy. A na konci bohoslužby byli lidé tak nadšení, že jsme se vůbec nechtěli rozloučit. A tak jsme se dohodli, že ji za týden zopakujeme.“

K připojení se k online šabatu je potřeba mít a také si nainstalovat program umožňující konferenční hovory, skrze nějž Ec chajim uskutečňuje vysílání.

„Výhodou je také mít dobrý mikrofon a kameru, abychom si po bohoslužbě mohli popřát šabat šalom a třeba si chvíli popovídat. A případným zájemcům o účast všechno velmi rádi vysvětlíme.“

A jelikož měl online kabalat šabat v Ec chajim úspěch, následovalo o den později i společné ukončení šabatu havdalou.

„Ukončení šabatu havdalou v online prostředí probíhá podobně jako kabalat šabat, tedy až na to, že jsem se jí snažil pojmout mnohem víc interaktivním způsobem. Společně jsme studovali jeden rabínský text, který spojuje prožitek havdaly s nadějí, kterou Bůh na počátku věků daroval prvnímu člověku Adamovi, a kterou symbolizuje světlo havdalové svíce. Právě naději potřebujeme, abychom si uprostřed krizové situace zachovali optimismus a laskavost k ostatním. Havdalu jsme všichni zakončili na jedné vlně: Společně to zvládneme. Proto budeme v online akcích pokračovat až do konce karanténních opatření.“

Zajímalo mě ještě, jak situaci, kdy nejsou povoleny náboženské akce za účasti více osob, řeší židé v zahraničí.

„Mnohé zahraniční židovské obce řeší situaci velmi podobně jako my v Ec chajim skrze online bohoslužby a vzdělávací semináře. Ve Spojených státech na nastalou situaci dokonce reagovala dvě největší sdružení rabínů, tedy Reformní ústřední konference amerických rabínů a Konzervativní rabínské shromáždění. Obě tyto organizace vydaly halachická responsa, podle nichž může být dočasně po dobu pandemie koronaviru online bohoslužba považovaná za minjan, to znamená za plnohodnotné židovské modlitební shromáždění.“

Jeden z amerických rabínů se dokonce zúčastnil včerejší online havdaly komunity Ec chajim.

Spustit audio