Přeslička bahenní

Vytrvalá oddenkovitá rostlina, vytvářející jen jeden typ lodyh jednoduše přeslenitě větvených, zelených a zakončených výtrusným klasem. Roste velmi hojně na bažinách, v mokrých lukách, v rašeliništích a při březích vod. Doba květu: květen - září Třída: Kapraďorosty Čeleď: Přesličkovité Latinský název: Equisetum palustre L.