Pohanka střelovitá

22. září 2010
Třída Dvouděložné | Čeleď Rdesnovité

Jednoletá vyšší bylina, pocházející ze střední Asie a už od 15. století hojně pěstovaná v Evropě jako obilnina nebo pícnina. V teplých oblastech někdy zplaňuje. Je to rostlina medonosná. Doba květu: červenec - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Rdesnovité Latinský název: Fagopyrum sagittatum GILIB.