Pětiprstka žežulník

Středně vysoká vytrvalá bylina s prstnatě dělenými hlízami. Dost častá na lukách, ve světlých listnatých lesích, v křovinách, zvláště na vápnitých půdách. Chráněná! Doba květu: květen - srpen Třída: Jednoděložné Čeleď: Vstavačovité Latinský název: Gymnadenia conopea (L.) R. BR.