Michaela Pálka Plachká

Michaela Pálka Plachká (*1981) po maturitě studovala na Mendlově gymnáziu Opava a později na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, vystudovala obor kompozice na Akademii múzických umění v Praze u Prof. Juraje Filase. V rámci studia absolvovala stáž na Universität der Musik und Darstellende Kunst ve Vídni u Prof. Germána Toro-Peréze a zúčastnila se dalších mezinárodních kompozičních kurzů. Dva roky také studovala výtvarný obor na Lidové konzervatoři v Ostravě. V současné době se v rámci postgraduálního studia věnuje tématice zvukových instalací.

V roce 2010 absolvovala rezidenční pobyt v Paříži na základě pozvání hudební organizace SACEM a objednávky pro komorní soubor Calliopée.

Od roku 2006 je členkou skladatelského sdružení Konvergence, které uvádí skladby autorů mladé a střední generace z celého světa.

Ve svých skladbách se nechává inspirovat literaturou i výtvarným uměním. Nejvýraznější inspirací jsou jí ale lidé z masa a kostí, jejich příběhy, myšlenky a prožitky. Různé životní paradoxy a kontrasty se přetavují do hudební formy, specifické pro každou skladbu. Zajímavým obohacením pro její tvorbu je v poslední době také práce s lidmi, s energií, vnímání různých dimenzí světa a bytí a cyklická povaha života. V současné době se v rámci postgraduálního studia věnuje tématice zvukových instalací. Je členkou skladatelského sdružení Konvergence.

Nyní žije a tvoří v Německu.

Sledujte nás

Další osobnosti