Miloš Vojtěchovský

Kurátor, historik umění, audiovizuální umělec, kritik, pedagog, vydavatel v oblasti elektronických médií, experimentálníhudby a komunikačních systémů. Narozen 1955 v Praze, kde také žije. 

Absolvoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze. Od poloviny 70. let činný v oblasti nezávislé hudby a výtvarných umění v Praze i jinde. V letech 1984 až 1995 žil v Amsterodamu kde provozoval výstavní projekt Oko Production (1988-1992). Spoluautor a iniciátor multimediálního projektu Orbis Pictus Revised pro ZKM v Karlsruhe (1991-1995). iniciátor a organizátor mezioborového Centra pro Metamedia (klášter Plasy 1991-1999).

Připravil řadu výstavu, např. Jitro kouzelníků 1996/1997, NG v Praze, 16 – 20 000 HZ, Meetfactory; Svátek práce Martina Zeta GMP, atd. Editor a vydavatel katalogů a zvukových nosičů ze symposií Hermit, kurátor Sbírky moderního a současného umění NG v Praze, spolukurátor výstavního projektu Jitro kouzelníků (NG v Praze 1996-1997), kurátor Medialabu Centra pro současné umění v Praze (2000-2003), kde spolupracoval na síťovém projektu cafe9 (2000; Praha, Helsinky, Brusel, Bergen, Krakov, atd.), na symposiu Ready to (Praha, 2001), Excavation the Future (Goethe Institut, Praha 2002), Fmedia04 (NOD, 2004), mezinárodního projektu TROIA (2004) a na komunikační síti Radiojeleni.cz a LemurieTAZ (2000 - 2009). S Peterem Cusackem založil zvukovou mapu Prahy sonicity.cz a spolu s Dagmar Šubrtovou připravil pro Galerii Školská 28 projekt Na pomezí samoty.

Sledujte nás

Další osobnosti