Klára Čížková

Klára Čížková se narodila r.1976 Prachaticích. Vystudovala jednooboroou psychologii na FF UK a je absolventkou sebezkušenostního výcviku v tanečně pohybové terapii.

V r. 2000 – 2003 byla studentkou na katedře autorské torby a pedagogiky DAMU.
V současné době je na mateřské dovolené a zároveň pracuje jako taneční terapeutka a psycholožka s lidmi po traumatickém poranění mozku. Ve své práci propojuje znalosti z oboru psychologie s možnostmi využití taneční a pohybové terapie a hudebních prvků.
V minulých letech byla členkou jazzového uskupení Julie a Band, a kapely Tua Borta, věnující se autorským interpretacím balkánské a severské lidové hudby. Momentálně si hraje a zpívá zejména se svými dvěma dcerami.

Sledujte nás

Další osobnosti