MgA. Jan Trojan, Ph.D.

Jan Trojan (*1982) vystudoval skladbu na Konzervatoři v Teplicích a Hudební a taneční fakultě AMU, kde v roce 2012 úspěšně obhájil disertační práci s tématem Akustická ekologie a soundscape. Absolvoval stáž na Universität der Künste v Berlíně (2011–2012). V letech 2015-16 získal Fulbright-Masarykovo stipendium na Center for New Music and Audio Technologies, University of California, Berkeley. Působí jako hudební režisér a zvukový designér v Českém rozhlase a jako asistent na katedře skladby AMU se zaměřením na elektroakustickou hudbu. 

www.jantrojan.cz

Sledujte nás

Další osobnosti