Iva Polanecká

Iva Polanecká je audiovizuální umělkyně, která překračuje dva mosty spojené ve vizuálním obraze a zvukovém přepise. Ve své tvorbě často zachycuje neviditelné části světa. Klade na diváka, aby vnímal vícero smysly najednou, a skoro opomíjí oční smysl. Její vztah k přírodě, který se snaží divákovi sdělit, se zrcadlí ve vnitřních a niterných pocitech člověka. Abstrahuje danou skutečnost, avšak pořád zanechává prostor pro imaginaci lidské mysli. 

Je absolventkou ateliéru Time-Based Media na Fakultu umění a designu v Ústí nad Labem, kde se také dva roky podílela na programu a chodu Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP.

Působí v ústeckém kreativním kolektivu Phonon spolu s Martinem Markem a Polinou Khatsenko.

---

https://sites.google.com/site/ivamalvu/

Sledujte nás

Další osobnosti