Lejsek šedý

7. srpen 2001
Vědecké zařazení Pěvci
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lejsek šedý
0:00
/
0:00

Zpěv lejska šedého je značně nenápadný, ale svým jednoduchým a celkem nevýrazným rázem se příliš neliší od zpěvu ostatních lejsků. Těch u nás žijí celkem čtyři druhy, dosti odlišné zbarvením. Lejsek šedý je z nich zbarvením nejjednodušší – světle šedý a vespod bělavý ptáček bez jakýchkoliv barevných ozdob.

Kromě hlasu však mají podobné chování. Jsou to vše ptáci živící se výhradně drobnými bezobratlými, především hmyzem. Loví ho v letu a pro lov si vytvořili svéráznou strategii: sedí na vrcholku stromu, na větvi, na drátech nebo jiném vyvýšeném místě s dobrým výhledem a čekají na letící hmyz. Okamžitě pak z místa vyletí velmi obratným třepotavým letem a po uchopení kořisti do zobáku se klouzavě snáší na stejné místo nebo jiné vhodné místo v sousedství.

Na svém stanovišti sedí lejsek nápadně vzpřímeně. Přitom jakoby nervózně pocukává křídly a ocasem a vydává značně nápadný hlas - vábení. Tento hlas je sice tichý, ale ostrý a upozorní nás na přítomnost lejska spíše než nenápadný zpěv. Podobně velmi charakteristické je varování, pokud je lejsek něčím znepokojen. Lejsek šedý jako výhradní hmyzožravec je nucen na zimu odtáhnout, a to až do střední a jižní Afriky. K nám za hnízděním přilétá značně pozdě, až koncem dubna nebo začátkem května a opět odlétá v srpnu až do září. Naši lejsci přeletují přes Saharu v celé její šířce, jak ukazují nálezy u nás kroužkovaných lejsků ve Středomoří mezi Baleárami až Kyprem.

Lejsek šedý patří původně k průvodcům evropského listnatého lesa, tedy k druhu rozšířenému v Evropě a nanejvýš ještě v západní Sibiři. Také řídké listnaté lesy jsou jeho nejčastějším hnízdním prostředím, ale postupně pronikl i do parků a zahrad. Bohužel však i vzdor dobrému soužití s člověkem početnost lejsků v posledních desetiletích v celé Evropě velmi poklesla a i u nás je veden jako ohrožený druh. Hnízdo si zakládá v různých polodutinách, což jsou v přírodě různé výklenky nevysoko ve stromech, za kůrou, v paždí větví při kmeni, ve štěrbinách, v zahradách často v různých výklencích staveb zpravidla shora krytých, ale také v polobudkách nebo i v kovových lampách. Od půli května až do července je možné nalézt v hnízdě zpravidla 4-5 vajec, po 14 dnech sezení a 14 dnech krmení mláďata vyletují z hnízda a brzy se sama vydávají na cestu do zimovišť.

Základní údaje

Lejsek šedý (Muscicapa striata) je menší než vrabec, shora šedohnědý, zespodu šedobílý. Žije ve světlejších lesích, parcích a zahradách. Sedává na vyvýšených místech, odkud prudce vyletuje za hmyzem. Hnízdo staví v polodutinách či v paždí větví, na budovách a podobných místech, většinou poměrně nízko nad zemí. Na snůšce 4 až 5 vajec sedí jen samička, kterou sameček zčásti zásobuje potravou. Mláďata krmí oba rodiče. Koncem srpna a v září se vydává do zimovišť, která leží v tropické a jižní Africe. Na hnízdiště se vrací koncem dubna a v květnu. Je zařazen mezi ohrožené, zákonem zvláště chráněné živočichy.

Jak vznikaly nahrávky

Je příkladem drobného pěvce s nenápadnými hlasovými projevy. Vábením jsou tiché, ostré, krátké, sykavé a mlaskavé zvuky. Zpěv, který sestává z nenápadného tichého a krátkého cvrčivého švitoření, doplněného vábením, se ozývá jen zřídka. Záznam jeho hlasu je proto spíše náhodný. Takové zvuky vyžadují také kvalitní nahrávací zařízení. Mikrofon musí být náležitě citlivý s ostrou směrovou charakteristikou. Magnetofon musí zaznamenat frekvence u horní hranice slyšitelnosti zvuku. Dobrých výsledků jsem dosáhl při použití parabolického akustického zrcadla s vhodným mikrofonem umístěným v jeho ohnisku. Působením parabolického zrcadla se koncentruje akustický tlak zvuku v místě ohniska, ve kterém musí být umístěna membrána mikrofonu. Tak dochází k podstatnému zesílení nahrávaného zvuku.

Video: MOS, Adolf Goebel

autor: Pavel Pelz

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...