Koukol polní

Vysoká jednoletá bylina, často zaplevelující obilí i jiné plodiny. Semena jsou jedovatá. Doba květu: červen - říjen Třída: Dvouděložné Čeleď: Silenkovité Latinský název: Agrosthemma githago L.