Kostřava červená

21. září 2010

Středně vysoká vytrvalá, volně trsnatá tráva, běžně rozšířená na loukách, pastvinách, mezích, v suchých lesích a na náspech. Doba květu: květen - červenec Třída: Jednoděložné Čeleď: Trávy (lipnicovité) Latinský název: Festuca rubra L.